Universiteit Leiden

nl en

Moritz Jesse geeft lezing over Asiel en Migratie in Griekenland

Dr. Moritz Jesse, universitair hoofddocent Europees recht verbonden aan het Europa Instituut, verzorgde op donderdag 22 februari 2018 een lezing over migratie en asiel in het Griekse Thessaloniki.

De lezing droeg de titel "De aankomst van de anderen" - Europa's reactie op de vluchtelingencrises van 2015 " en reflecteerde op wat de reactie op de vluchtelingencrises van 2015 over Europa zelf zou zeggen. Jesse benadrukte twee dingen: (1) er was een politieke wil om een ​​Europese reactie te vinden. Men zou weliswaar veel kritiek kunnen uiten op de reactie van de EU en de lidstaten gezamenlijk, maar het alternatief in de hedendaagse politieke realiteit was geen betere of zelf perfecte Europese reactie, maar een losgeslagen reeks van nationale maatregelen zonder rekening te houden met effecten voor andere Europese partners. Als zodanig mag niet worden onderschat hoe belangrijk een gezamenlijke Europese reactie was. Zelfs lidstaten die zich verzetten tegen de huidige maatregelen en de verplichte herplaatsingsregelingen voor vluchtelingen pleiten niet tegen de noodzaak van een EU-brede oplossing, ze hebben problemen met de manier waarop een dergelijke oplossing wordt vormgegeven. (2) Zowel de vluchtelingencrises als ook de gevolgen ervan hebben als katalysator gewerkt om het onderscheid tussen EU-burgers en niet-EU-burgers, dat wil zeggen onderdanen van derde landen, te bevorderen tot eerste en belangrijkste grond van differentiatie om de juridische situatie van een persoon binnen de EU te bepalen. De EU Asielwetgeving stond tijdens de crises onder enorme druk. Maar het hield stand en, in plaats van te worden opgegeven, worden deze regels nu hervormd en effectiever gemaakt. Ze fungeren nota bene ook als direct toepasbare minimumnormen in de lidstaten naast de internationale normen voor bescherming van vluchtelingen en mensenrechten, die voor individuen moeilijker te gebruiken zijn dan EU wetgeving. Dit zal, zo de hypothese van de lezing, leiden tot een consolidatie van de “EU-burger/ derdelander – differentiatie” ten opzichte van de traditionele “nationale burger / buitenlander dichotomie”. Deze tendentie wordt nog sterker in het licht van het alsmaar groeiende EU-acquis inzake reguliere immigratie en uitbreidende rechten van EU-burgers.

De lezing werd becommentarieerd door vertegenwoordigers van instellingen die verantwoordelijk zijn voor vluchtelingen in Thessaloniki en de omliggende gebieden, evenals vertegenwoordigers van de UNHCR en verschillende NGO's die met migranten en asielzoekers in Griekenland werken. De opmerkingen gaven veel context waarin de lezing en de abstracte hypothese pasten.

Het evenement vond plaats op de Universiteit van Macedonië, Thessaloniki, en werd georganiseerd door Prof. Despoina Anagnostopoulou bij het Jean Monnet Center of Excellence: EU Constitutional Values Observatory.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.