Universiteit Leiden

nl en

Succesvolle start e-learning skills platform in Brightspace

Voor het eerst trainden studenten hun vaardigheden met behulp van een digitaal platform in Brightspace. Dat bleek een succes: studenten die het platform actief gebruikten, haalden gemiddeld hogere cijfers dan studenten die het minder gebruikten. Maar vooral waren ze zelf enthousiast over hun verworven vaardigheden.

‘De praktische informatie op het platform was erg nuttig.’ ‘We kregen veel informatie op het platform en hebben echt aan onze vaardigheden gewerkt.’ ‘Ik weet zeker dat het platform in de toekomst ook nog van pas gaat komen.’

Van face-to-face naar digitaal

Het zijn enkele reacties die eerstejaars bachelorstudenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen gaven tijdens de evaluatie van hun vak over onderzoeksvaardigheden: Academische Vorming 1 projectweken. Dat werd niet zoals in de afgelopen zes jaar op de traditionele manier gegeven, met lessen en instructies in een collegezaal. ‘Dit jaar hebben we alle face-to-facelessen vervangen door online training via het digitale e-learning skills platform in Brightspace’, vertelt Marjo de Graauw, universitair docent onderwijsinnovatie bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) en projectleider van dit facultaire Brightspace e-learning skills platform. Haar team bestaat verder uit Wybrigje de Vries en Lisann Brincker. Samen met andere W&N-collega’s werken ze aan dit platform met de bedoeling het beschikbaar te maken voor alle docenten binnen de faculteit.

In alle vakken toe te passen

Het team ontwikkelde het platform om vaardigheden van studenten snel en blijvend te verbeteren. De Graauw: ‘Ondanks dat studenten veel moeten schrijven, samenwerken en presenteren, wordt niet altijd specifiek stilgestaan bij hoe je dit moet doen. Hoe leer je bijvoorbeeld professioneel samenwerken, hoe gebruik je tijdens overleggen een agenda, welke taken horen er bij een voorzitter tijdens een overleg? Docenten geven bijvoorbeeld als opdracht "Zoek literatuur, vat samen en presenteer." Maar vervolgens leggen ze onvoldoende uit hoe je dat doet. Dat staat allemaal uitgelegd in het platform, dat gedurende de hele studie toegankelijk is voor de studenten. Uniek en overal in alle vakken toe te passen.’

Sneller dan trial and error

Een digitale leeromgeving is bij uitstek geschikt voor dit type onderwijs, aldus De Graauw. ‘Studenten leren in reguliere vakken ook vaardigheden, maar verspillen nog te vaak veel tijd met trial and error. Ze doen bijvoorbeeld een poging om zonder begeleiding een wetenschappelijk verslag te schrijven. Als dat dan niet helemaal gelukt is, vergeten ze vaak de feedback die ze hebben ontvangen mee te nemen naar hun volgende opdracht. Zo duurt het soms jaren om een bepaalde skill onder de knie te krijgen. Met dit platform kun je een basisprestatie van hele hoge kwaliteit bereiken, alleen al doordat je gedurende je hele studie de relevante informatie kan opzoeken.’

295 eerstejaars aan de slag

Het platform bestaat uit een reeks skill-modules die onder andere achtergrondinformatie en stappenplannen bevatten, waarmee studenten specifieke vaardigheden kunnen ontwikkelen. 295 eerstejaarsstudenten gebruikten het om in onderzoeksteams van zes personen een onderzoeksplan te ontwikkelen. Ze kregen daarvoor een informatiepakket en onderzoeksdoel van hun begeleider, een onderzoeker bij LACDR.

Elk team begon met het aanmaken van een teamprofiel, inclusief teamrollen, uitdagingen en sterktes. Hiervoor konden ze ondersteunende testen en templates uit het platform gebruiken. Daarna verdiepten ze zich in het onderzoeksgebied en deden een literatuurstudie om onderzoekvragen en kerndoelen te formuleren, om vervolgens een onderzoeksstrategie te ontwikkelen. Ook hiervoor waren templates en how-to’s beschikbaar in het platform.

Tussentijds feedback

De teams werkten twee weken aan hun onderzoeksplan, waarbij ze meerdere keren samenkwamen en werden aangemoedigd tussentijds rollen te wisselen (secretaris, notulist, voorzitter). Ze kregen ook tussentijds feedback van hun begeleider op het samenwerkingsproces op basis van een speciaal ontwikkelde samenwerkingsmatrix. Uiteindelijk sloten ze het vak af met een presentatie en een geschreven plan, waarvoor ze in het platform digitale presentatie- en schrijfmodules konden gebruiken.

Actief gebruik loont

Gebruik van het platform was niet verplicht en telde niet mee voor het eindcijfer. Wel kon het ontwikkelteam achteraf zien welke onderzoeksteams veel en welke weinig gebruik hadden gemaakt van het platform. Het ontwikkelteam constateert in een rapportage dat alle onderzoeksteams die actief Brightspace gebruikten, gemiddeld hoger scoorden dan vorig jaar en de onderzoeksteams van dit jaar die Brightspace niet actief gebruikten. Vergelijking van teams met dezelfde docent (elke docent had drie teams) leverde hetzelfde beeld op.

Studenten positief

Ook studenten zijn positief over het platform, blijkt uit de evaluatie. Maar liefst 92 procent van de deelnemers van het vak gebruikte het platform. 77 procent van de studenten gebruikte de aanbevolen modules actief, en 48 procent gebruikte zelfs meer modules dan aanbevolen door de docent. Uiteindelijk vond 79 procent van de studenten het platform een goede aanvulling op het vak en 77 procent vond dat de modules bijdroegen aan het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Docenten

Ook docenten die het platform hebben gebruikt zijn enthousiast, maar geven ook aan ondersteuning nodig te hebben, aldus De Graauw. Andere docenten die met het platform willen starten kunnen dan ook rekenen op haar en haar team. ‘Wij bieden ondersteuning bij de implementatie en gaan in gesprek over het herontwikkelen van het rooster van de betreffende docent. We denken zoveel mogelijk mee over de communicatie richting studenten en helpen de docenten met het implementeren van de juiste modules, die passen bij hun vak en/of opdrachten. Wij hebben onze trainingen vervangen, omdat het om een vaardighedenvak ging. Veel andere docenten zullen geen onderwijs hoeven te vervangen, maar kunnen juist extra ondersteuning bieden door gebruik te maken van de digitale skill-modules.’

Het ontwikkelteam is bereikbaar voor vragen via skills@science.leidenuniv.nl.

Over het project

Het digitale e-learning skills platform in Brightspace is onderdeel van een project gefinancierd door het Leiden Teachers' Academy (LTA)-budget van Marjo de Graauw. Ook is er ondersteuning uit de kwaliteitsmiddelden van de Faculteit der Wiskunden en Natuurwetenschappen en de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Aan het project werkten naast het kernteam bestaande uit Marjo de Graauw, Wybrigje de Vries en Lisann Brincker actief mee de studenten Tirsa de Kluis (MSc BPS), Marinda van der Kuijl (MSc BPS), Minke Sijbrandij (MSc CML) en collega’s van de hele universiteit: BFW; Annelien Zweemer, Elke Krekels, Eveline Hoebe, Miranda van Eck, Erik Danen, Aesculapius, LION; Paul Logman, IBL; Harald van Mil, Karen van Wanrooij, CML; Ellen Cieraad, Rene Kleijn, Kiki Boomgaard, LIACS; Felienne Hermans, LIC; Marcellus Ubbink, Miriam Moester, UB; Rutger de Jong, HA; Eline Bergijk, Lucille Brakefield, Janna van Helden, HRM coaches; Kick Moors, Jasmijn Mioch, FSW; Marc Cleiren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.