Universiteit Leiden

nl en

Drie Comenius-onderwijsbeurzen voor jonge Leidse docenten

Drie jonge docenten krijgen een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Daarmee kunnen ze in hun eigen onderwijs een vernieuwingsproject realiseren.

Het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt in het Comeniusprogramma dit jaar veertig jonge docenten van universiteiten en hogescholen met elk een halve ton in staat om een onderwijsvernieuwing door te voeren. Drie Leidse docenten sleepten een beurs in de wacht. De docenten konden kiezen tussen vier thema's

  • Inclusief onderwijs
  • Bildung en identiteitsvorming
  • Verbinding met de samenleving
  • Vrij thema – de gehele breedte van De Waarde(n) van weten
Comenius 2020

Hossam Ahmed - Arabische Studies

Including heritage learners in Arabic language courses
Thema: Inclusief onderwijs
Arabische taalcursussen maken deel uit van bachelor- en mastervereisten in Midden-Oostenstudies, Arabische en internationale studies. Ze zijn bedoeld voor studenten met beperkt of geen contact met de taal of cultuur. Een vrij grote minderheid in die programma’s zijn echter studenten met veel Arabische taal- en cultuurervaring, die zich met erfgoed bezig houden. Die studenten voelen zich in de cursussen vaak buitengesloten, ook omdat hun niveau te hoog is. De bedoeling van het project is tot inclusieve taalprogramma’s te komen en cursussen en leermaterialen te ontwerpen die aansluiten bij de behoeften van deze specifieke groep studenten. 

Comenius 2020

Anne van der Wal-Remy - Afrikaanse talen en culturen

The African digital age. Collecting and analysing ephemeral sources with students of history
Thema: De waarde(n) van weten
Traditionele vaardigheden om bronnen te analyseren, bereiden geschiedenisstudenten onvoldoende voor op het werken met digitale bronnen en onlinecollecties. Digitale geletterdheid van deze studenten, zoals het kritisch beoordelen en authentiseren van onlinebronnen, is cruciaal om een goed opgeleide historicus te worden. Dit project richt zich specifiek op de digitale toegang in Afrika. Geschiedenisstudenten die gespecialiseerd zijn in Afrikaanse geschiedenis, worden opgeleid in het selecteren, beoordelen, evalueren en archiveren van primaire, online bronnen.

Comenius 2020

David Ehrhardt - Leiden University College The Hague

Personalising skills learning. Using a skills journal to enhance student self-directed learning and deliberate practice
Thema: Bilding en identiteitsvorming
Overdraagbare vaardigheden worden steeds meer erkend als hoekstenen voor persoonlijke ontwikkeling. Dit project implementeert, evalueert en verspreidt bij het Leiden University College een methode voor het aanleren van vaardigheden met behulp van een skills journal. Zo kunnen studenten de gewoonte ontwikkelen om de verwerving van vaardigheden te verbeteren door middel van zelfgestuurde, weloverwogen vaardigheidspraktijken. In hun skills journal houden studenten hun persoonlijke, op vaardigheden gerichte leerdoelen bij, evenals de feedback die ze krijgen.

De Comenius-onderwijsbeurzen worden bekostigd door het ministerie van OCW, de uitvoering is neergelegd bij het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van NWO. Door excellent en bevlogen docentschap expliciet te waarderen, wil de overheid een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op universiteiten en hogescholen.

Jaarlijks krijgen veertig bevlogen docenten in het hoger onderwijs (wo en hbo)  een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijspraktijk een kleinschalige innovatie doorvoeren.

Het NRO kent ook beurzen toe van 100.000 euro aan docenten voor projecten die het eigen onderwijs overstijgen en beurzen van 250.000 euro aan docenten die leidend zijn in het hoger onderwijs. Tenslotte subsidieert het NRO onderzoek naar onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.