Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Onderzoek

Het Instituut Psychologie stimuleert internationaal prominent onderzoek. Het aantal onderzoeksprojecten is goed herkenbaar en van hoge kwaliteit, daarbij gebruik makend van selectieve financiële middelen. Het instituut erkent een goede balans tussen kennis- versus maatschappij-gedreven onderzoek.

Onderzoeksprogramma’s

Onderzoeksprojecten

De belangrijke onderzoeksprojecten van het Instituut Psychologie resulteren uit de kwaliteit en interesses van senior stafleden. De ontwikkeling van onderzoeksprojecten hangt samen met uitgevoerd onderzoek en met veranderingen in de samenstelling van de wetenschappelijke staf.

Multidisciplinair onderzoek

Steeds meer belang wordt gehecht aan een multidisciplinaire invalshoek, bijvoorbeeld in de nieuwste sectie Gezondheids-, Medisch en Neuropsychologie. 

Onderzoeksscholen

Onderzoekers werken op hun onderzoeksgebied samen in landelijke onderzoeksscholen. Deze onderzoeksscholen zijn samenwerkingsverbanden tussen universiteiten.

Onderzoeksfinanciering 

Het is moeilijk geld vrij te maken voor nieuwe onderzoeksterreinen. Er is iets meer flexibiliteit voor PhD-studenten door middel van subsidies van bijvoorbeeld de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Profileringsgebieden

Het Instituut Psychologie neemt deel aan twee profileringsgebieden van de Universiteit Leiden voor excellent onderzoek en multidisciplinaire samenwerking:  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie