Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Onderzoek

Het Instituut Psychologie stimuleert internationaal prominent en maatschappelijk relevant onderzoek op het gebied van menselijk gedrag. Onze wetenschappers doen fundamenteel en toegepast onderzoek in de meeste sub-disciplines van psychologie, en met name in de cognitieve, sociale, organisatie, economische, klinische, medische, gezondheids-, neuro-, ontwikkelings- en schoolpsychologie en methodologie en statistiek. De huidige onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten vormen een goede afspiegeling van dit brede profiel en zijn van hoge wetenschappelijke kwaliteit zowel inhoudelijk als methodologisch. Het instituut streeft naar een goede balans tussen kennis- versus maatschappij-gedreven onderzoek.

Onderzoeksprogramma’s

Onderzoeksprojecten

Onder elk onderzoeksprogramma vallen tal van onderzoeksprojecten waarbij we deelaspecten van de hoofdthema’s bestuderen. Onderzoekers werken hierbij samen met promovendi en studenten. Dit onderzoek wordt veelal gefinancierd met behulp van nationale of internationale subsidies van bijvoorbeeld de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de European Research Council (ERC).

Multidisciplinair onderzoek

Onderzoekers werken samen binnen de secties van het Instituut vanuit hun eigen onderzoeksinteresse en expertise, en met andere secties binnen het Instituut, maar ook met andere instellingen, zoals ziekenhuizen, GGZ instellingen, en andere universiteiten in binnen- en buitenland. Dit leidt tot een  multi- en interdisciplinaire aanpak.

Onderzoeksscholen

Onze promovendi werken samen binnen onderzoeksscholen die onderwijs en training verzorgen. De verschillende sub-disciplines kennen verschillende onderzoeksscholen. Onze promovendi zijn aangesloten bij de landelijke onderzoeksscholen en onze eigen facultaire Graduate School.

Zelfevaluatie

In 2017 heeft een internationale commissie ons onderzoeksprogramma (2011-2016) geëvalueerd. Als voorbereiding op die evaluatie hebben wij een zelfevaluatie over ons onderzoeksprogramma geschreven. Hier vindt u deze zelfevaluatie en de bijlagen (Engelstalig).

Het volledige rapport van de commissie en de reactie van het Instituut Psychologie op dat rapport vindt u op de pagina Assessment reports:

Psychology 2011-2016
      Response Institute of Psychology to the assessment

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.