Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Onderzoek

Het Instituut Psychologie verzorgt innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de psychologie en aanverwante vakgebieden. Daarbij ligt de focus op vier grote gebieden: Gezondheid en Welzijn; Ontwikkelen en Leren; Sociaal-cognitief-affectieve Besluitvorming; en Geavanceerde Gedragswetenschappelijke Onderzoeksmethodes. Het onderzoek varieert van labwerk tot veldwerk en klinische studies.

Onderzoekers van het Instituut Psychologie combineren, zoveel mogelijk, fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld cognities, emoties en gedrag met meer toegepast onderzoek gericht op concrete persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Inhoudelijke thema’s

In dit onderzoeksgebied draait het om het geheel van psychologische factoren rond gezondheid en ziekte en de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden. Onderzoekers kijken onder meer naar biomedische, sociale en technologische zaken. Waarom ontwikkelen mensen bijvoorbeeld angst- of stress-stoornissen? Op basis van diepgaande kennis ontwikkelen psychologen gepersonaliseerde en digitale oplossingen om patiënten met psychische problemen en chronische lichamelijke klachten te helpen. Hierbij is er een groeiende samenwerking met het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC).

In het veld Ontwikkeling en leren kijken onderzoekers naar het functioneren en veranderen van het brein naar mate we ouder worden – van kinderleeftijd tot adolescentie en van volwassen leeftijd tot ouderdom. Onderzoekers kijken naar het veranderende brein in een groot aantal gebieden: sociaal-cognitieve ontwikkeling, zelfregulering, flexibiliteit en lerend vermogen. Een belangrijk doel is te begrijpen hoe ons brein leert en reageert op zijn omgeving.

De adolescentie en puberteit zijn vormende periodes waarbij het brein zich steeds meer bewust wordt van andere mensen in zijn omgeving. Dat uit zich soms in moeilijk en risicozoekend gedrag, maar biedt ook kansen voor stimulerend leren en het vermogen zich aan te passen aan de omgeving. Leidse psychologen richten zich met hun kennis onder meer op de behandeling van jongeren met gedragsproblemen en sociale angst.

Dit onderzoeksgebied richt zich op het proces en de gevolgen van het maken van beslissingen in het sociaal-cognitief-affectieve domein. Hoe maken en onderhouden mensen vriendschappen en relaties? Hoe gaan we om met bijvoorbeeld inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en met financiële onzekerheid? Onderzoekers bestuderen algemene onderliggende neurologische processen en bijbehorend gedrag en stellen vragen als: hoe reageren mensen op beloningen? Hoe analyseren we hun omgeving op inconsequenties?

Door psychologische factoren te combineren met sociale en omgevingsfactoren helpen Leidse psychologen mensen met het maken van betere beslissingen. Dit kan leiden tot minder stress in de werkomgeving, de-escalatie van conflicten en meer creativiteit en werkplezier bij het werken in een team.

Dit onderzoeksgebied heeft tot doel het verbeteren van de psychologische en gedragswetenschappelijke onderzoekspraktijk, door het doen van fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van methode en statiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve tools, inzichten uit de data wetenschappen, en resultaten uit het onderzoeken van de wetenschappelijke praktijken (meta-onderzoek), ten einde het wetenschappelijk proces te verbeteren. Hierbij kan men denken aan de volgende onderzoeksvragen: Hoe kunnen we de methodologische en statistische validiteit van de gedragswetenschappen verbeteren? Hoe kunnen we betere onderzoeksmethoden ontwikkelen om de onderzoekspraktijk transparanter, betrouwbaarder, reproduceerbaarder en robuuster te maken?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.