Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Organisatie

De organisatie van het Instituut Psychologie is in handen van het instituutsbestuur en het opleidingsbestuur. Diverse commissies leveren gespecialiseerde bijdragen, zoals de Commissie Ethiek en de Wetenschapscommissie. Studenten zijn vertegenwoordigd in opleidingscommissies.

Het onderwijs en onderzoek van het Instituut Psychologie is georganiseerd in zes secties:

  • Cognitieve psychologie
  • Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie
  • Klinische Psychologie
  • Methodologie en Statistiek
  • Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
  • Sociale en Organisatiepsychologie

Bestuur

Instituutsbestuur

Het bestuur van het Instituut Psychologie draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek, de personele en materiële middelen van het instituut.

Bestuursondersteuning

Drs. Anna Zandvliet, secretaris

Opleidingsbestuur 

Het Opleidingsbestuur is belast met de zorg voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs van de bachelor- en de masteropleidingen.
Opleidingsbestuur Psychologie

Commissies

Commissie Ethiek Psychologie (CEP) 

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. Voor elk onderzoek moet een formulier worden ingevuld en ingediend bij de CEP.
Commissie Ethiek Psychologie

Wetenschapscommissie

Op het gebied van het onderzoek laat het instituutsbestuur zich adviseren door de wetenschapscommissie.

Examencommissie

De examencommissie is belast met de regelgeving omtrent het afleggen van tentamens en examens en de behandeling van klachten.
Examencommissie

Toelatingscommissies

Er zijn twee toelatingscommissies, één voor de eenjarige masteropleiding en één voor de researchmasteropleiding. Deze toelatingscommissies beoordelen de toelatingsverzoeken voor de masteropleidingen Psychologie.
Toelatingscommissies

Bachelor Opleidingscommissie (BOC)

Meedenken en -praten over de bacheloropleiding, dat is de taak van de Bachelor Opleidings Commissie (BOC).

Master Opleidingscommissie (MOC)

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC).

Research Master Opleidingscommissie (R-MOC)

De R-MOC is een van de drie opleidingscommissies van de opleiding Psychologie. De Opleidingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd het opleidingsbestuur over belangrijke zaken betreffende het onderwijs.

Instituutsraad

De Instituutsraad adviseert het instituutsbestuur over haar taken, en het faculteitsbestuur over de samenstelling van het bestuur van het Instituut Psychologie.

Lees meer over de opleidingscommissies en de Instituutsraad