Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Organisatie

De organisatie van het Instituut Psychologie is in handen van het instituutsbestuur en het opleidingsbestuur. Diverse commissies leveren gespecialiseerde bijdragen, zoals de Commissie Ethiek en de Wetenschapscommissie. Studenten zijn vertegenwoordigd in opleidingscommissies.

Hanneke Hulst Wetenschappelijk Directeur

Instituutsbestuur

Het bestuur van het Instituut Psychologie draagt zorg voor het onderwijs en onderzoek, de personele en materiĆ«le middelen van het instituut.
Instituutsbestuur

Opleidingsbestuur 

Het Opleidingsbestuur is belast met de zorg voor de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs van de bachelor- en de masteropleidingen.
 Opleidingsbestuur 

Commissie Ethiek Psychologie (CEP) 

De Commissie Ethiek Psychologie (CEP) ziet toe op het ethisch toetsen van onderzoek verricht binnen het Instituut Psychologie. 
Commissie Ethiek Psychologie

Wetenschapscommissie

Op het gebied van het onderzoek laat het instituutsbestuur zich adviseren door de wetenschapscommissie.
Wetenschapscommissie

Examencommissie

De examencommissie is belast met de regelgeving omtrent het afleggen van tentamens en examens en de behandeling van klachten.
Examencommissie

Toelatingscommissies

De toelatingscommissies beoordelen de toelatingsverzoeken voor de masteropleidingen Psychologie.
Toelatingscommissies

Bachelor Opleidingscommissie (BOC)

Meedenken en -praten over de bacheloropleiding, dat is de taak van de Bachelor Opleidingscommissie (BOC).

Master Opleidingscommissie (MOC)

Meedenken of -praten over de masteropleiding, dat is de taak van de Master Opleidingscommissie (MOC).

Research Master Opleidingscommissie (R-MOC)

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het opleidingsbestuur over het onderwijs, dat is de taak van de Research Master Opleidingscommissie (R-MOC).

Instituutsraad

De Instituutsraad adviseert het instituutsbestuur over haar taken, en het faculteitsbestuur over de samenstelling van het bestuur van het Instituut Psychologie. 
Instituutsraad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.