Universiteit Leiden

nl en

Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie richt zich op de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte, en op het ontwikkelen van innovatieve behandelingen.

Domein: Gezondheid en Welzijn

Preventie

Psychologische aspecten van gezondheid en ziekte staan binnen het onderzoek van de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie centraal. Het onderzoek is veelal interdisciplinair en richt zich op uiteenlopende patiëntengroepen waaronder mensen met (chronische) lichamelijke condities en hersenaandoeningen.

Somatische ziekte

Daarnaast richt het onderzoek zich ook in het bijzonder op de preventie van ziekte. Gezonde leefstijl en een hoge kwaliteit van leven voor iedereen, het welzijn van de (at-risk) patiënt en het (leren) omgaan met belemmeringen in het dagelijks leven zijn hierbij belangrijke thema’s. 

Neurologische aandoening

Naast fundamenteel (lab-)onderzoek bij gezonde mensen wordt ook toegepast onderzoek gedaan bij patiënten om de mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheid en ziekte te onderzoeken.

 

Interdisciplinair onderzoek ‘van fundament naar patiënt’

We focussen ons binnen dit domein op drie belangrijke pijlers.

Fundamenteel onderzoek

Fundamenteel onderzoek

Onderzoeken van de onderliggende mechanismen van ziekte en gezondheid.

 

 

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling

Ontwikkelen van innovatieve diagnostiek en behandelingen.

 

 

Evaluatie en implementatie

Evaluatie en implementatie

Evalueren en implementeren van innovatieve diagnostiek en behandelingen.

 

 

Het onderzoek omvat daarmee het volledige traject van fundamenteel onderzoek naar klinische toepassingen. Kenmerkend voor het onderzoek van de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie is dat één project veelal meerdere pijlers omvat.

Fundamenteel onderzoek
Fundamenteel onderzoek
Diagnostiek en behandeling
Diagnostiek en behandeling
Evaluatie en implementatie
Evaluatie en implementatie

Thema's:

Specifieke, soms overlappende thema’s waar onze onderzoekers zich op richten zijn onder andere gezonde leefstijl en zelfregulatie, medisch onverklaarde symptomen, stress, jeuk en pijn, het placebo effect, werk & gezondheid, ruimtelijk geheugen, bewegingscontrole, patient-communicatie, nieuwigheid, cognitieve inhibitie, veroudering, e-Health en neuropsychologische revalidatie.

Topic: Work and health
Topic: Work and health
Topic: Stress and stress-related disorders
Topic: Stress and stress-related disorders
Topic: Stigmatization
Topic: Stigmatization
Topic: Spatial thinking
Topic: Spatial thinking
Topic: Self-management in chronic diseases
Topic: Self-management in chronic diseases
Topic: Psychosocial consequenses of ICU treatment
Topic: Psychosocial consequenses of ICU treatment
Topic: Psychopharmacology
Topic: Psychopharmacology
Topic: Population health
Topic: Population health
Topic: Persistent physical symptoms
Topic: Persistent physical symptoms
Topic: Patient communication
Topic: Patient communication
Topic: Novelty and enrichment
Topic: Novelty and enrichment
Topic: Music and health
Topic: Music and health
Topic: Movement and mental functions
Topic: Movement and mental functions
Topic: Itch and pain
Topic: Itch and pain
Topic: Healthy lifestyle: Nudging and self-regulation
Topic: Healthy lifestyle: Nudging and self-regulation
Topic: E-health
Topic: E-health
Topic: Aging and neuropsychological rehabilitation
Topic: Aging and neuropsychological rehabilitation

Methoden: State of the art technieken en nieuwe ontwikkelingen

Voor het onderzoek gebruiken we uiteenlopende, interdisciplinaire methoden: van experimenten in het lab tot veldonderzoek, klinische trials en implementatieprojecten. We gebruiken hiervoor state of the art technieken zoals kwantitatief sensorische testen (QST), Virtual Reality, hersenmetingen (waaronder EEG en fMRI) en farmacologische manipulaties en neuropsychologische testen. Daarbij ontwikkelen we nieuwe behandelvormen op het gebied van e-Health en mobiele apps.

Valorisatie en kennisbenutting: Samenwerkingsverbanden

Patiënten en patiëntenorganisaties zijn nauw betrokken bij ons onderzoek. Voor het klinische onderzoek werken we nauw samen met het Leids Universitair Behandel Expertise Centrum (LUBEC) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Daarnaast maken we deel uit van het Leiden Institute for Brain and Cognition(LIBC). Ook hebben we nauwe samenwerkingen met het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Medical Delta netwerk, de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en vele andere regionale en (inter-)nationale partners, met name klinische instellingen, maatschappelijke partners zoals patiëntenverenigingen en andere universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.