Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Promovendi

Promoveren aan het Instituut Psychologie kan een hele leuke ervaring zijn. Op deze webpagina geven we je de nodige informatie over aanmelding, registratie, de Graduate School, en trainingen en richtlijnen. Het Instituut Psychologie biedt je een professionele en ondersteunende omgeving om je wetenschappelijke ambities te verwezenlijken.

Een promotieplek zoeken

Vacatures voor promotieplaatsen worden gepubliceerd (Vacatures) wanneer ze beschikbaar zijn. De aanmeldingsprocedure voor self-funded PhD-plaatsen wordt hier beschreven. Om in aanmerking te komen voor toelating moet je

  • een masterdiploma hebben van een Nederlandse universiteit of een gelijkwaardig masterdiploma van een andere instelling, en
  • moet een masterscriptie hebben geschreven.
  • Daarnaast moet je aantonen dat je de Engelse taal beheerst

N.B.

Als je masterdiploma niet is gecertificeerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), moet je na het invullen van de aanvraag de relevante certificaten (originele versie) persoonlijk overhandigen aan de Graduate School Office . Dit is niet nodig als je een masterdiploma van de Universiteit Leiden hebt behaald.

Meer achtergrondinformatie over het onderzoeksprogramma van het instituut en de expertisegebieden van de supervisors vind je hier:

› Instituut Psychologie: Onderzoek

De Graduate School FSW

Het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden is onderdeel van de Graduate School van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De Graduate School faciliteert de toelating en registratie van PhD's en biedt trainingen en assistentie aan promovendi. Meer informatie is te vinden op de Graduate School website. Daar vind je ook een uitgebreide sectie voor toekomstige promovendi.

Zodra je een begeleider hebt gevonden, neem je contact op met de Graduate School door een e-mail, te sturen waarin je het begeleidingsteam en je onderzoeksgebied vermeldt.

Opleidings- en Begeleidingsplan

Elk Opleidings- en Begeleidingsplan (OBP; Training & Supervision Plan, in het Engels) moet door de promotor worden ingediend per email bij de Wetenschapscommissie met behulp van het meest actuele PhD Training & Supervision Plan format. Na goedkeuring van het voorstel, dient de promotor de goedkeuringsbrief uitgegeven door de wetenschapscommissie te uploaden in de LUCRIS GSM Module. Dit dient binnen 3 maanden na aanvang van het PhD traject gebeurd te zijn.

De promovendus dient enkel het goedgekeurde opleidings- en begeleidingsplan (Training & Supervision Plan) te uploaden in LUCRIS GSM Module (zie de FSW Graduate School website). Dit dient binnen 3 maanden na aanvang van het PhD traject gebeurd te zijn.

Beoordelingsprocedure OBP

De secretaris van de Wetenschapscommissie stuurt het OBP  voorstel door naar 2 beoordelaars (commissieleden) die het voorstel onafhankelijk van elkaar beoordelen. Het is mogelijk dat een voorstel een revisie moet ondergaan voordat deze kan worden goedgekeurd. Voorstellen die extern gesubsidieerd en al ‘peer-reviewed’ zijn, worden minimaal getoetst door de commissie en beoordeeld op de volgende criteria: inbedding, haalbaarheid, en opleidingsplan. Alle overige voorstellen worden daarnaast ook getoetst op wetenschappelijke kwaliteit.

Indieningstermijnen en procedures per PhD traject

Different deadlines apply for the submission of the T&S Plans depending on the type of PhD track. Deadlines and procedures for the different PhD tracks are detailed below for promotors and PhD candidates.

1e, 2e, 3, 4e geldstroom
Deze promovendi hebben na het ingaan van hun contract drie maanden om het Training & Supervision plan in te dienen bij de Wetenschapscommissie.

Pdf to 1-4 PhD Infographic

Buitenpromovendus
Buiten promovendi dienen eerst hun Training & Supervision plan in te dienen bij de Wetenschapscommissie. Pas na goedkeuring van het T&S plan kunnen zij zich inschrijven bij de Graduate School FSW.

Pdf to external PhD Infographic

CSC beurs
De China Scholarship Council (CSC) biedt de mogelijkheid voor Chinese master studenten en recent afgestuudeerde (academisc) professionals tot het volgen van een promotietraject aan de Universiteit Leiden.  Neem voor de datum van de huidige deadline voor het indienen van een Training & Supervision plan voor een CSC beurs contact op via GS-Office@FSW.leidenuniv.nl.

Pdf to CSC PhD Infographic

Research Data Management

Alle promovendi dienen binnen 6 maanden na aanvang van hun promotieproject een Data Management Plan (DMP) op te stellen middels dit template in de context van de verplichte datamanagement training. Voor advies over-, en indiening van het datamanagement plan kunnen promovendi zich richten tot de datastewards. Op de Open Science pagina staat meer informatie over richtlijnen met betrekking tot datamanagement.

Mentoringsprogramma

Alle promovendi die vanaf 2019 zijn gestart met hun PhD nemen deel aan het mentoringsprogramma van het Instituut Psychologie. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten met een mentor. De gesprekken hebben tot doel het monitoren van de voortgang en het bevorderen van het welzijn van de PhD kandidaat. Vanaf het moment dat de PhD kandidaat staat ingeschreven bij de Graduate School FSW zullen zij automatisch worden benaderd door het Instituutsbureau Psychologie. De vier mentoren van het programma zijn:

Pdf to mentoring programme Infographic

Training

Een promotie traject betekent in de eerste plaats onderzoek doen en je proefschrift schrijven. Maar als promovendus word je ook gestimuleerd om je vaardigheden te ontwikkelen door middel van:

Regelementen

Onze PhD Guide is een goed startpunt als je overweegt te promoveren aan het Instituut Psychologie.

Het promotie reglement van de Universiteit Leiden, geeft een overzicht van de formele procedure van het begin tot de verdediging van je proefschrift, evenals een aantal relevante formulieren en templates die te vinden zijn op de PhD guidelines en regelementen pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.