Universiteit Leiden

nl en

Klinische Psychologie

Onderzoek

Klinische psychologie in Leiden is interdisciplinair gericht, met een focus op experimenteel onderzoek naar hoe vroege en actuele stress in samenhang met cognitieve processen (zoals aandacht en geheugen), biologische processen (zoals de HPA-as of de serotonine huishouding) en gedragsmatige processen (zoals toenaderings- en vermijdingsgedrag) leiden tot kwetsbaarheid voor psychopathologie. Inzicht in deze complexe en dynamische interactie van transdiagnostische factoren is van belang voor het ontwikkelen van effectieve psychologische en farmacologische interventies voor psychopathologie.

De medewerkers van de sectie richten zich op een breed scala van psychische aandoeningen, en aan ons onderzoek doen zowel gezonde deelnemers mee, als mensen die kampen met psychiatrische stoornissen.
We nemen deel aan de universitaire profileringsgebieden Health across the Human Life Cycle (subgebieden: 1) Brain function and dysfunction over the lifespan en 2) Health, Prevention and the Human Life Cycle), en zijn aangesloten bij het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC).

Medewerkers van onze sectie verrichten klinisch werk en daaraan gekoppeld onderzoek in het Leids Universitair Behandel Expertise Centrum (LUBEC). Tevens ontwikkelen en testen we daar nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling, voornamelijk gericht op angst- en stemmingsstoornissen. We gebruiken hiervoor een breed scala aan onderzoeksmethoden (systematische observaties, dagelijkse metingen met behulp van smartphones, fysiologische metingen). Daarnaast hebben wij een sterke samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (PsyQ, Rivierduinen, Curium, 113online, Transparant).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie