Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Training en certificering

Een belangrijk aspect van het bevorderen en waarborgen van goede praktijken bij het Instituut Psychologie is om ervoor te zorgen dat medewerkers worden gefaciliteerd en begeleid door informatie over-, en middelen voor training aan te bieden. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van verschillende verplichte en aanbevolen trainingen voor alle medewerkers van het instituut.

Onderzoekers en andere teamleden floreren in een cultuur die wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid en integriteit. Van alle medewerkers, waaronder senior medewerkers, promovendi, tijdelijk personeel en studenten van het Instituut Psychologie en anderen die onderzoek doen binnen het instituut of gebruikmaken van de faciliteiten, wordt verwacht dat ze onderzoek doen volgens de hoogste ethische en professionele wetenschappelijke normen en handelen in overeenstemming met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

De kwaliteit van het onderzoek en de veiligheid van mensen die bij het onderzoek betrokken zijn, hangen grotendeels af van de expertise en vaardigheden van de onderzoekers en andere leden van een onderzoeksteam. Teamleden moeten gekwalificeerd zijn door scholing, onderzoeksspecifieke training en ervaring om hun taak of taken te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de wetgeving en nationale en lokale richtlijnen en protocollen. Feit is dat wetgeving, richtlijnen en protocollen voortdurend veranderen, zodat goede praktijken gepaard moeten gaan met een investering in regelmatige actualisering van kennis, vaardigheden en expertise. Dit betekent dat een mentaliteit van levenslang leren niet alleen nodig is voor teamleden die aan het begin van hun carrière staan, maar minstens zo belangrijk is voor diegenen die een hogere functie bekleden.

Hoewel duidelijke normen een belangrijke basis vormen voor goede praktijken, moet worden erkend dat niet elk ethisch dilemma of elke verantwoorde handeling door de bestaande normen wordt aangepakt. Een belangrijk aspect van een verantwoorde onderzoekspraktijk is de toepassing van een goed beoordelingsvermogen en persoonlijke integriteit. Uiteindelijk spelen alle medewerkers een rol in het bijdragen aan een open, veilige en inclusieve cultuur waarin normen voor goede praktijken kunnen worden besproken en waarin iedereen zich verantwoordelijk en aansprakelijk voelt.

Downloads

In dit document Training en certificering wordt een overzicht gegeven van de verschillende trainingen die verplicht of aanbevolen zijn voor medewerkers van dit instituut.

Houd er rekening mee dat de trainings- en certificeringsopties niet beperkt zijn tot wat in dit document wordt vermeld. Dit document moet worden gezien als een levend document. Alle leden van het Instituut Psychologie worden uitgenodigd om input te leveren voor het verbeteren en uitbreiden van dit overzicht en suggesties te doen voor het ontwikkelen/faciliteren van relevante trainingen en cursussen.

Contact

Beleidsmedewerkers onderzoek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.