Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Open Science

Op deze pagina is te lezen hoe het Instituut Psychologie bijdraagt aan de Open Science beweging. Het doel is om onder de medewerkers meer bewustzijn te creëren over de waarde van Open Science en hiermee de wetenschap te dienen.

Downloads

Richtlijnen voor preregistratie, datamanagement, en open access publicaties:
Open Science practices and guidelines of the Institute of Psychology 2022

Publication Packages:
- Publication Package instructies
- Workshop: Publication Packages - How and when to make them
README template for Publication Packages
- README voorbeeld
- How to password protect files and folders

M&S README templates
- README (Full paper)
- README (Simulation paper)

Maandelijkse Publication Packages workshops (registratie niet nodig)
- 26 April, 2024 - 11:00-12:00 (via Teams; mail ons voor een uitnodiging Datastewards_PSY_PED@FSW.leidenuniv.nl)
- 22 Mei, 11:00-12:00, (PdlC gebouw, 1A23)
- 20 Juni, 13:00-14:00, (via Teams; mail ons voor een uitnodiging Datastewards_PSY_PED@FSW.leidenuniv.nl)
- Geen workshops in juli en augustus in verband met de vakantieperiode.
- 24 September, 10:00-11:00, (PdlC gebouw, TBA)

Data Management Plan (wordt bekeken door de datastewards - Datastewards_PSY_PED@FSW.leidenuniv.nl):
Data Management Plan template Leiden University - Behavioural Sciences (met hints en hulptekst)
- Data Management Plan template Leiden University (algemeen, voor alle faculteiten)

Privacy document (wordt bekeken door de privacy officer - privacy@fsw.leidenuniv.nl):
- Data Protection Impact Assessment

Research Data Management Training:
- RDM Training - Algemene Cursusinformatie
- RDM Training - Programma (Lente 2024)
- RDM Training - Algemeen (PowerPoint)
- RDM Training - Data Management Plans (PowerPoint)
- RDM Training - Publication Packages (PowerPoint)
- RDM Training - Privacy and Data Protection Impact Assessments (PowerPoint)

Overige:
- MRI data sharing guide v2.02
- Citrix Workspace app handleiding (alternatief voor Remote Workplace)
Kennisclips over DMPs, PubPacks and Privacy

De ‘Open Science practices and guidelines’ van het Instituut Psychologie geeft een achtergrond voor Open Science en samenvatting van onderzoekspraktijken binnen een onderzoekscyclus die of aangemoedigd worden of formele richtlijnen hebben binnen het instituut. Hieronder vallen bijvoorbeeld: preregistratie en registered reports, datamanagement (FAIR data en software), en open access publicaties. In dit document zijn ook links beschikbaar naar relevante instructies en bronnen. 

Per april 2022, zijn er Datastewards aangesteld die ondersteunen in datamanagement activiteiten om zo transparantie van het onderzoek te bevorderen en aan de nationale richtlijnen te voldoen. Naast het behandelen van datamanagement vraagstukken, spelen zij een rol in de datamanagement training voor PhD kandidaten. Verder bieden zij ondersteuning bij/checken zij datamanagement plannen en publication packages. De relevante richtlijnen, instructies, en templates voor datamangement activiteiten zijn te vinden onder ‘Downloads’. 

Citizen Science

Citizen science is nog een manier om onderzoek meer toegankelijk en transparant te maken voor de maatschappij. Binnen het instituut zijn er verschillende projecten die als doel hebben om de maatschappij te betrekken bij verschillende stappen van een onderzoekscyclus. In dit soort projecten worden ‘burgers’ bijvoorbeeld betrokken bij het formuleren van onderzoeksvragen en het interpreteren van onderzoeksresultaten. In citizen science projecten, kunnen ‘burgers’ zelfs deelnemen als echte onderzoekers en daarbij helpen in het verzamelen van onderzoeksgegevens. Door citizen science en het betrekken van ‘burgers’ bij onderzoek, worden de bevindingen meer verrijkt met praktijkkennis en worden onderzoeksvragen ontwikkeld die de maatschappelijke relevantie vergroten.

Voorbeelden in het instituut van ‘burgers’ betrekken bij onderzoek:

Open Science Community Leiden

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen, zowel voor individuele onderzoekers (junior en senior) als voor onderzoekondersteuners en het management team, om als instituut meer open te worden. Alle medewerkers binnen het instituut worden dan ook aangemoedigd om suggesties voor veranderingen en toevoegingen aan wat er wordt geboden op deze pagina te geven. Tot slot, alle medewerkers binnen het instituut worden aangemoedigd om aan te sluiten bij de Open Science Community Leiden, een lerende gemeenschap waar iedereen kan leren en discussiëren over de Open Science praktijk.

De transitie naar meer Open Science vormt een uitdaging voor zowel onderzoekers als onderzoekondersteuners die momenteel ook een hoge werkdruk ervaren binnen het huidige academische klimaat. Open Science dient daarom in een bredere context van culturele verandering geplaatst te worden waarbij inclusiviteit en samenwerken voor een gemeenschappelijk doel prioriteit heeft. Om deze belangrijke culturele verandering te doorgaan, zijn er relevante en duidelijke beloningssystemen nodig die Open Science praktijken stimuleren. Een nieuw system voor erkennen en waarderen is nodig voor zowel onderzoekers als onderzoekondersteuners, waardoor onderzoekskwaliteit en samenwerking in teams gestimuleerd worden. Binnen het instituut is een nieuw Erkennen en Waarderen Commissie opgericht met als belangrijk doel om een visie te formuleren over hoe werkdruk verminderd kan worden en hoe meer balans tussen verschillende kerntaken van de universiteit bevorderd kan worden.

Contact

Voor vragen gerelateerd aan datamanagement, neem contact op met:
Jaap-Willem Mink en Willemijn Plomp, Datastewards Gedragswetenschappen
Spreekuur: Dinsdagen 13:00-15:00 in 4A22
Datastewards_PSY_PED@FSW.leidenuniv.nl

Voor andere vragen/suggesties, neem contact op met:
Verena Ly, Beleidsmedewerker Onderzoek
v.ly@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.