Universiteit Leiden

nl en

Sociale, Economische en Organisatiepsychologie

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie is gericht op het ontwikkelen van modellen om beïnvloeding in sociale systemen te beschrijven en te verklaren. Dit wordt onderzocht binnen het domein Sociale en Organisatiepsychologie, en ook binnen de Economische en Consumentenpsychologie.

Sociale beïnvloeding wordt vanuit drie invalshoeken bestudeerd: 

1. Groepsdynamica

De eerste invalshoek is die van de groepsdynamica. Hierbij worden gedrag, opinies, beoordelingen en beslissingen bestudeerd als een functie van de onderlinge relaties tussen personen.

2. Individueel-Cognitieve benadering

De tweede invalshoek is de individueel-cognitieve benadering, waarbij gedrag, opinies, beoordelingen en beslissingen worden bestudeerd als een functie van subjectieve waarneming, interpretatie en representatie van informatie.

3. Economische en consumentenpsychologie

In de masterspecialisatie Economische en Consumentenpsychologie worden psychologische mechanismen bestudeerd die ten grondslag liggen aan onze keuzes en beslissingen met betrekking tussen consumpties en ander economisch gedrag.

Thema's

Vanuit deze drie invalshoeken richt het onderzoek van de sectie op:

  • De relatie tussen attitudes en gedrag
  • Het beheren en verdelen van schaarse middelen in groepen en organisaties, met het oog op milieu- en energievraagstukken
  • Motivatie, sociale cognitie en perceptie in relatie tot groeps- en organisatiekenmerken (waaronder onderzoek naar leiderschap in organisaties en organisatieverandering).
  • Economische beslissingen, zoals sparen, beleggen en doneren, zowel rationeel als irrationeel.
  • Consumentengedrag, zoals productplaatsing, koopgedrag, merkattitudes, en de rol van emoties daarbij.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.