Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Onderwijs

De bachelorpleiding Psychologie in Leiden bestrijkt de volle breedte van de psychologie. Onze bachelorstudenten krijgen volop mogelijkheden voor specialisatie. In de masteropleiding bereiden studenten zich voor op een loopbaan als 'scientist - practitioner'. In de eenjarige masteropleiding ligt de nadruk meer op de praktijk, in de tweejarige onderzoeksmaster meer op de wetenschap.

Bacheloropleiding 

De bacheloropleiding wordt aangeboden in het Nederlands en in het Engels, en duurt drie jaar. Bachelorstudenten verwerven kennis, inzicht en vaardigheden in een internationale context. In het tweede en derde jaar kiezen studenten zelf hun vakken.

Interdisciplinaire minoren

Interdisciplinaire minoren zijn het resultaat van samenwerkende faculteiten. Psychologie neemt deel aan twee interdisciplinaire minoren:

Psychologie voor niet-psychologiestudenten

  1. Keuzevakken voor niet-psychologiestudenten
  2. Minoren:
  • Psychology: a comprehensive introduction (Engels)
  • Dynamiek van groepen en besluitvorming
  • Mind and brain 
  • Psychologie van gezondheid en ziekte 

Studeren in het buitenland

Bachelorstudenten mogen een half jaar van hun studie aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren met een uitwisselingsprogramma in het buitenland, binnen of buiten Europa.
Studeren in het buitenland

Honoursprogramma 

Bachelorstudenten met goede studieresultaten kunnen meedoen met het honoursonderwijs. In een serie lezingen van excellente onderzoekers van het Instituut Psychologie krijgen psychologiestudenten beter inzicht in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De Honours Lectures Psychologie maken deel uit van Honours College FSW - Wetenschap & Samenleving traject.
Honours College en Classes

Premasterprogramma 

Het premasterprogramma biedt studenten met een passende hbo of wo-bacheloropleiding de mogelijkheid zich te kwalificeren voor vijf van de tien masterspecialisaties van MSc in Psychology.
Premasterprogramma Psychologie

Masteropleidingen

In de éénjarige masteropleiding Psychologie richt de student zich zowel op een grondige bestudering van de theorie als op de verwerving van professionele en onderzoeksvaardigheden. 
MSc in Psychology

Er wordt ook een tweejarige masteropleiding Psychologie aangeboden door de Universiteit Leiden. Dit programma voorziet studenten van uitvoerige training in methodologische en praktische vaardigheden die vereist zijn voor het uitvoeren van onderzoek naar menselijk gedrag.
MSc in Psychology (research)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.