Universiteit Leiden

nl en

Cognitieve Psychologie

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Cognitieve Psychologie is onder te verdelen in twee domeinen.

Cognitieve Neurowetenschappen

Deze onderzoekslijn richt zich op de neurale basis van mentale functies met beeldvormende (fMRI) en psychofysiologische (EEG) technieken, gedragsgenetica, computationele modellen, farmacologie, neurofeedback en gedragsonderzoek. We onderzoeken mensen in allerlei fasen van de levensloop, en deelnemers met gemiddelde en afwijkende neurocognitieve processen. Belangrijke thema’s zijn de controle van aandacht en actie, en de invloed van neurotransmitters op cognitie en actie.

Cognitieve Ergonomie en Verbetering

Menselijke prestaties worden vaak beperkt door de capaciteit van aandacht, geheugen en controleprocessen. Als de eisen van een taak de menselijke vermogens te boven gaan, wordt gedrag ongeorganiseerd en foutgevoelig. Ons onderzoek richt zich op het optimaliseren van prestaties door risico’s en taakeisen te verlagen (de ergonomische aanpak) en door individuele cognitieve vermogens te vergroten (de enhancement aanpak). Interventies kunnen variëren van het verbeteren van verkeersborden en webdesign tot het beïnvloeden van neurale communicatie en het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor robots.

Het merendeel van ons onderzoek valt onder:
Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC)

Onderzoeksprofiel van de Universiteit Leiden
Brain function and dysfunction over the lifespan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.