Universiteit Leiden

nl en

Cognitieve Psychologie

Onderzoek

Het onderzoek van de sectie Cognitieve Psychologie is onder te verdelen in twee domeinen.

1) Cognitieve (Neuro)wetenschappen

Een centraal aandachtspunt van het onderzoek in onze eenheid is het verschaffen van een fundamenteel begrip van psychologische en cognitieve functies. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere emotie, besluitvorming, sociale interactie, cognitieve controle en veranderde bewustzijnstoestanden. Deze thema's worden bestudeerd bij verschillende populaties, waaronder het algemene publiek, kinderen, patiënten, mensen die psychedelische drugs gebruiken en niet-menselijke dieren, waaronder mensapen en honden. Onze eenheid heeft een rijke expertise met verschillende methodologieën. We gebruiken bijvoorbeeld beeldvormende instrumenten (fMRI en EEG), psychofysiologische technieken (EMG, ECG en huidgeleiding), farmacologische manipulaties, gegevens van smartphones en wearables, meetinstrumenten om aandacht te beoordelen (eye-tracking, touchscreen taken) en geavanceerde data science methoden. Verder krijgen we door het gebruik van robotica, avatars in virtuele omgevingen en cognitieve computationele modellen meer inzicht in de processen die betrokken zijn bij en de grenzen van cognitie.

2) Toegepaste Cognitieve Psychologie

Toegepaste cognitieve psychologie is gebaseerd op basisinzichten over menselijke cognitieve functies en is gericht op het optimaliseren van menselijke cognitie-afhankelijke prestaties. Een centraal onderwerp is cognitieve verbetering, bijvoorbeeld bij gezond ouder worden, door meditatie, dieet, speltraining, farmacologie enz. Een ander aandachtsgebied is cognitieve ergonomie, bijvoorbeeld het zodanig ontwerpen van de werkplek dat belemmeringen voor het bereiken van het prestatiepotentieel worden verminderd. Onderzoekers in de toegepaste cognitieve psychologie voeren toegepast onderzoek uit (bijv. naar de prestaties van kenniswerkers; effecten van ingrepen in de levensstijl en interacties met geautomatiseerd rijden) en worden geraadpleegd door belanghebbenden in de private en publieke sector, bijv. op het gebied van mens-machine-interactie.  

Het onderzoek binnen onze eenheid sluit aan bij de strategische missie van het Psychologie Instituut, door (1) het bevorderen van samenwerking tussen verschillende eenheden, (2) het stimuleren van diverse carrièrepaden, (3) het implementeren van open science, (4) het gebruik van interdisciplinaire onderzoeksmethoden en (5) het uitvoeren van translationeel onderzoek.

Het grootste deel van ons onderzoek wordt uitgevoerd binnen het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC). Het onderzoek sluit aan bij het Universitair Onderzoeksprofiel 'Sociale veerkracht en veiligheid', de FSW onderzoeksthema's 'Digitalisering en technologische innovaties' en 'Klimaatverandering' en het onderzoeksthema van het Psychologie Instituut 'Socio-Cognitief-Affectieve Besluitvorming'.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.