Universiteit Leiden

nl en

Leiden haalt banden aan met Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Astronomische observaties in Chili, onderzoek naar Indiaans erfgoed of behandeling van oogziektes in Brazilië. Er is veel en divers Leids onderzoek in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Wetenschappers en vertegenwoordigers van 20 landen ontmoetten elkaar op 11 mei in Leiden om de samenwerking te verstevigen.

Ambassadeurs en wetenschappers

De bijeenkomst van de regiogroep Latijns Amerika en de Cariben (LAC) in de Faculty Club gaf goed weer in welke landen de Universiteit Leiden actief is en wat voor samenwerkingsverbanden er zijn. Onder de genodigden waren ambassadeurs van Bolivia, Brazilië, Chili, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, de gevolmachtigde minister van Aruba en vertegenwoordigers van andere LAC-landen. De ambassadeur van Bolivia sprak als representant van GRULAC, de VN-groep van Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. De diplomaten gingen in gesprek met onderzoekers, promovendi en studenten. Zij vertelden wat Leiden doet in deze delen van de wereld.
 

Eduardo Rodríguez Veltzé (ambassadeur van Bolivia en vertegenwoordiger van GRULAC), hoogleraar archeologie Corinne Hofman en rector magnificus Carel Stolker.
                       

Nexus 1492

Het Leids onderzoek in deze landen is zeker geen eenrichtingsverkeer. Corinne Hofman, hoogleraar archeologie en voorzitter van de regiogroep LAC, vertelde over de grote projecten die er lopen. Leidse onderzoekers werken ter plekke met lokale wetenschappers, organisaties en gemeenschappen en maken deel uit van grote internationale samenwerkingsverbanden. Hofman geeft leiding aan Nexus 1492, het archeologisch project dat beoogt de geschiedenis te herschrijven van de Amerika’s en die van de inheemse bevolking van het Caribisch gebied. Het project wordt gesubsidieerd door de European Research Council.

Met nanodeeltjes tumoren opsporen

Andersom werken of studeren in Leiden ook veel Latijns-Amerikaanse en Caribische wetenschappers, promovendi (89) en masterstudenten (235). De Cubaanse  radioloog Luis Ricondo Cruz vertelde op de bijeenkomst over zijn onderzoek in het LUMC. Hij maakt met ‘slimme’ nanodeeltjes tumoren zichtbaar en ontwikkelt nieuwe behandelmethoden tegen kanker.

Latijns-Amerika en Cariben in het onderwijs

Behalve onderzoek is deze regio ook goed vertegenwoordigd in het onderwijs. De Universiteit Leiden heeft de brede opleiding Latijns-Amerikastudies en alleen Leiden biedt de track Brazilië aan. De regio Latijns-Amerika is het populairst onder de bachelorstudenten van International Studies. 

Steviger samenwerking en meer uitwisseling

Hofman sprak de hoop uit dat de samenwerking wordt verstevigd. De voorgestelde oprichting van een Leids Latin America and Caribbean Centre of Excellence en het uitbouwen van een gezamenlijke, (virtuele) gemeenschap zal dit zeker bevorderen. Daarnaast pleitte ze voor meer interfacultaire samenwerking ten aanzien van het onderzoek in deze delen van de wereld. Ook is het belangrijk dat staf, promovendi en studenten vaker op uitwisseling gaan. Diplomaten dragen bij aan de voorwaarden om al deze ambities mogelijk te maken. Daarom is er in november 2016 weer een bijeenkomst gepland om de bilaterale dialoog tussen de diplomatieke en de academische wereld te verdiepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.