Universiteit Leiden

nl en

Vestert Borger

Universitair Docent

Naam
Dr. V. Borger LLM
Telefoon
+31 71 527 7715
E-mail
v.borger@law.leidenuniv.nl

Vestert Borger is als universitair docent Europees recht verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Vestert Borger

Dr. Borger studeerde Nederlands en Europees recht aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Hij behaalde zowel zijn bachelor als master cum laude. Daarnaast participeerde hij in het Honours-programma van de rechtenfaculteit. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen op de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedurende deze stage heeft hij de agenten van Nederland die procederen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bijgestaan. 

Borger promoveerde in januari 2018 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘The Transformation of the Euro: Law, Contract, Solidarity’. Het proefschrift onderzoekt hoe de muntunie tijdens de eurocrisis een constitutionele gedaantewisseling heeft kunnen ondergaan terwijl de Unieverdragen vrijwel onveranderd bleven. In het kader van zijn promotietraject werkte Borger in 2013 als trainee voor de juridische dienst van de Europese Commissie waar hij zich voornamelijk bezighield met economische en monetaire aangelegenheden.   

Naast zijn specialisatie in het recht van de economische en monetaire unie heeft Borger een bijzondere belangstelling voor het institutionele en constitutionele recht van de Europese Unie. Zijn werk is verschenen in Nederlandse en internationale tijdschriften, waaronder SEWGerman Law JournalEuropean Constitutional Law Review en Common Market Law Review. In 2017 ontving Borger de Meijersprijs voor het beste wetenschappelijke artikel geschreven door een promovendus aan de Leidse rechtenfaculteit. Hij heeft ook verscheidene opiniestukken over de eurocrisis geschreven voor NRC Handelsblad, De Volkskrant en Het Financieele Dagblad.

Borger heeft de afgelopen jaren onderwijs verzorgd in Nederlands- en Engelstalige vakken op het terrein van Europees recht, zowel op bachelor-, master- als advanced masterniveau. Daarnaast begeleidt hij bachelor- en masterscripties.

Recent is aan Borger een Niels Stensen Fellowship toegekend. In het academisch jaar 2019-2020 zal hij als Niels Stensen Fellow onderzoek verrichten aan Yale Law School in de Verenigde Staten.

Universitair Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.21

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.