Universiteit Leiden

nl en

Vestert Borger spreekt op de conferentie ‘Governing through funding in the EU’

Op 15 en 16 mei nam Vestert Borger deel aan de conferentie ‘Governing through funding in the EU’. De conferentie was georganiseerd door Lilian Tsourdi en Marijn van der Sluis, die beiden verbonden zijn aan de Universiteit van Maastricht.

De conferentie stond in het teken van de toenemende mate waarin de Europese Unie tracht te besturen door de instelling van financiële mechanismen, zoals het coronaherstelfonds NextGenerationEU. In zijn presentatie sprak Vestert Borger over de Europese meerjarenbegroting. Hij bekeek wat de totstandkoming daarvan leert over het bestuur van de Europese Unie zelf en hoe dit zich verhoudt tot gangbare regeringsstelsels.

Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.