Universiteit Leiden

nl en

Vestert Borger spreekt tijdens expertmeeting van de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Op 6 juli 2023 organiseerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een expertmeeting over Europese solidariteit.

Vestert Borger was een van de uitgenodigde experts. Tijdens de bijeenkomst gaf hij een presentatie over solidariteit als rechtsbeginsel in de EU. In zijn presentatie reflecteerde Borger op de aard en betekenis van dit beginsel en het toenemend belang ervan op beleidsterreinen als migratie, energie en de rechtsstaat.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.