Universiteit Leiden

nl en

Het Europa Instituut organiseert een rondetafel over de Europese verkiezingen

Op donderdag 30 mei organiseerde het Europa Instituut in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een rondetafel over de aankomende Europese verkiezingen. Deze verkiezingen zien niet enkel op de politieke samenstelling van het Europees Parlement. Ze raken aan het karakter van de Europese Unie als politiek en constitutioneel verband.

Voor de derde keer op rij hebben Europese politieke partijen Spitzenkandidaten naar voren geschoven om zo EU-burgers de voorzitter van de Europese Commissie te laten kiezen. Na de succesvolle toepassing van deze procedure in 2014, resulterend in de verkiezing van Jean-Claude Juncker als Commissievoorzitter, werd zij in 2019 verlaten toen Ursula von der Leyen de functie bemachtigde. De verkiezingen van dit jaar zullen dus meer duidelijkheid bieden over de toekomst van de Spitzenkandidaten-procedure: zal een van de lijsttrekkers wederom Commissievoorzitter worden, waardoor de procedure verder wordt verankerd in de constitutionele structuur van de Unie, of zal een ander de functie bemachtigen, wat mogelijk het einde van de procedure inluidt?

De rondetafel, die werd georganiseerd door Luuk van Middelaar en Vestert Borger (Universiteit Leiden) en Thomas Beukers (Universiteit van Amsterdam), had tot doel academici en mensen uit de praktijk van gedachten te laten wisselen over dit thema. Ze ving aan met een gesprek over de praktische betekenis van de Spitzenkandidaten-procedure tussen Luuk van Middelaar en Diederik Samsom, voormalig kabinetschef van eerste uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Vervolgens reflecteerden Cristina Fasone (Luiss Guido Carli), Sophia Russack (CEPS/Universiteit Maastricht), Gert Jan Geertjes (Universiteit Leiden) en Thomas Beukers (Universiteit van Amsterdam) vanuit verschillende institutionele en constitutionele perspectieven op de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.