Universiteit Leiden

nl en

Bastiaan Rijpkema

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap / Bijzonder hoogleraar verdraagzaamheid

Naam
Prof.dr. B.R. Rijpkema
Telefoon
+31 71 527 7229
E-mail
b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl

Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en jurist. Hij is als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, met als specialisatie Theorie en Methode van het Recht in een Interdisciplinaire Context, verbonden aan het Instituut voor Metajuridica (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid (de Uytenbogaert-leerstoel, ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert) aan het Institute for Area Studies (Faculteit der Geesteswetenschappen).

Meer informatie over Bastiaan Rijpkema

Facultair nieuws

Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en jurist. Hij is als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, met als specialisatie Theorie en Methode van het Recht in een Interdisciplinaire Context, verbonden aan het Instituut voor Metajuridica (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid (de Uytenbogaert-leerstoel, ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert) aan het Institute for Area Studies (Faculteit der Geesteswetenschappen).

Rijpkema verricht toonaangevend onderzoek met een sterk interdisciplinair karakter. Daarin combineert hij de rechtsfilosofie met juridische, politicologische en historische benaderingen. Een centraal en actueel thema in het onderzoek van Rijpkema is de weerbare democratie: hoe en wanneer mag een democratie zich verdedigen tegen haar uitdagers? Met verscheidene nationale en internationale publicaties heeft hij een voorname positie verworven in dit onderzoeksveld.  

Rijpkema publiceerde onder meer Weerbare democratie (2015), waarvan een Engelstalige editie verscheen in de Extremism & Democracy-reeks van Routledge (2018). Recent verscheen Lokale weerbare democratie (2020), over de lokale politiek als arena van democratische zelfverdediging. Voor zijn onderzoek naar weerbare democratie ontving Rijpkema de Prinsjesboekenprijs (2016) voor het beste politieke boek en de New Scientist Wetenschapstalent-prijs (2017). Rijpkema vervult ook een aanjagende en verbindende rol in het onderzoeksveld. Vorig jaar co-organiseerde hij bijvoorbeeld nog de vierdaagse workshop ‘Militant Democracy: New Challengers and Challenges’ tijdens de ECPR Joint Sessions.

Daarnaast ontwikkelde Rijpkema ook een aantal nieuwe interdisciplinaire onderzoekslijnen. Momenteel werkt hij binnen een interdisciplinair consortium aan een NWO-gesubsidieerd juridisch en empirisch onderzoek naar internetplatforms en desinformatie. Met collega’s van de universiteiten van Curaçao en Aruba voltooide hij vorig jaar een deels juridisch-empirisch onderzoek naar de betekenis van het recht bij de verwerking van het slavernijverleden. Het resulteerde onder meer in het boek Erkenning, Excuses en Herstel (2021).

Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid doceert Rijpkema over de methoden van de rechtswetenschap en de brede rechtstheorie. Hij leverde bovendien een belangrijke bijdrage aan de recente doorontwikkeling van het methodenonderwijs, waarbij de vaardighedencomponent in het methodenvak voor eerstejaarsstudenten versterkt werd. Daarbij werkt hij ook aan het verdiepen van de aandacht voor empirische methoden binnen het vak. Daarnaast is hij sinds september 2021 opleidingsdirecteur van de bachelor Rechtsgeleerdheid en al langere tijd lid van het onderzoeksbestuur van de faculteit. Voor het bredere rechtsfilosofische veld is hij ook bestuurlijk actief: als bestuurslid van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht en redactielid van het Netherlands Journal of Legal Philosophy.

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A3.27

Contact

Bijzonder hoogleraar verdraagzaamheid

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Institute for Area Studies
  • LUCSoR
  • Nieuws en Co (NPO Radio 1 - NOS/NTR) Commentaar op de actualiteit
  • De Groene Amsterdammer Commentaar op de actualiteit
  • Diverse media Commentaar op de actualiteit
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.