Universiteit Leiden

nl en

Bastiaan Rijpkema benoemd tot bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid

Bastiaan Rijpkema is per 1 juli 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de nieuwe leerstoel Verdraagzaamheid aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert.

Bastiaan Rijpkema, fotograaf Dieter Tielemans

Als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid zal Rijpkema zich de komende vijf jaar onder meer richten op een vernieuwend juridisch en historisch onderzoek naar het Europese gesprek over tolerantie. De nadruk ligt daarbij op discussies over de godsdienstvrijheid, de verenigingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast wil Rijpkema zijn huidige onderzoek naar democratische tolerantie verbreden en verdiepen. Voor drie dagen in de week blijft hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De nieuwe leerstoel is gevestigd bij het Leiden Institute for Area Studies (LIAS). Wetenschappelijk directeur Prof. dr. Ab de Jong kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe bijzonder hoogleraar: ‘Het LIAS is bijzonder ingenomen met de komst van Bastiaan Rijpkema. We staan klaar om hem uit te dagen vanuit de verschillende disciplines en regio's die bij ons centraal staan – Midden-Oosten, Azië, Internationale Betrekkingen, Religiewetenschappen – en evenzeer om van hem te leren. De nieuwe leerstoel Verdraagzaamheid is voor ons een enorme verrijking.’

Over Bastiaan Rijpkema

Rijpkema is een prominente stem in het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over democratie en verdraagzaamheid en combineert filosofische, juridische, politicologische en historische perspectieven in zijn onderzoek. Naast zijn onderzoek en onderwijs levert hij regelmatig bijdragen aan het publieke debat.

Zijn onderzoek naar democratische tolerantie werd bekroond met de Prinsjesboekenprijs (2016) voor het beste politieke boek en de New Scientist Wetenschapstalent-prijs (2017) voor het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen. Recent publiceerde hij Lokale weerbare democratie (2020) en deze zomer start hij samen met een interdisciplinair consortium een juridisch-empirisch NWO-onderzoek naar conflictoplossing door internetplatforms.

Op bachelor-, Honours- en masterniveau doceerde Rijpkema onder meer over de grondslagen van het recht, wetenschapsfilosofie, de filosofie van het internationaal recht, en de juridische en filosofische vraagstukken rondom blasfemie.

De samenwerking tussen Geesteswetenschappen en Rechten versterken

Rijpkema is sterk overtuigd van het belang van interdisciplinair onderwijs en ziet ernaar uit die lijn voort te zetten bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Vanuit zijn nauwe betrokkenheid bij het onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zijn bestuurlijke functies hoopt hij ook de samenwerking tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid verder te versterken.

Over de stichting Leerstoel Uytenbogaert

De leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert, opgericht in 2019 door Mr. Jan Maarten Boll (1942–2020). De stichting is vernoemd naar de Remonstrantse voorman en pleitbezorger van tolerantie Johannes Uytenbogaert (1557-1644) en wil met de leerstoel de kennis over en de bewustwording van verdraagzaamheid bevorderen.

Voorzitter Mr. Geert Corstens toont zich bijzonder verheugd met de benoeming: ‘Wij hebben het volste vertrouwen dat de talenten, de energie en het engagement van Bastiaan Rijpkema borg staan voor een succesvolle invulling van deze leerstoel. Wij wensen Prof. Rijpkema alle succes!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.