Universiteit Leiden

nl en

Encyclopedie van de Rechtswetenschap

Encyclopedie van de Rechtswetenschap ('Jurisprudence') is een filosofisch getinte inleiding in het recht.

Deze afdeling geeft een beeld van de juridica (de verschillende juridische vakken), maar ook de metajuridica (de andere disciplines die in relatie met het recht worden gebracht: filosofie, sociologie, politieke wetenschap et cetera). Het is de ambitie van de afdeling Encyclopedie ook evaluatieve ('waarderende') vragen te stellen over het recht. Dus niet alleen wat recht is wordt belicht, maar ook wat recht zou moeten zijn. De afdeling onderhoudt daarmee ook een nauwe relatie met de ethiek. Centrale vragen zijn: wat is straf? Wat is een staat? Moet de staat van religie gescheiden blijven? Wat zijn mensenrechten? Waar liggen de grenzen voor de vrijheid van expressie?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.