Universiteit Leiden

nl en

Educatieve minor

Toelating en aanmelding

De aanmelddeadlines en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Lees onderstaande informatie dus goed door.

Beheersing van de Nederlandse taal

De voertaal van het onderwijs op het ICLON en van de lessen die je zelf geeft op je stageschool is Nederlands. Daarom raden we je aan om de Educatieve minor alleen te volgen indien je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling goed beheerst. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met de studievoorlichter

Juiste bacheloropleiding

Studenten die les gaan geven, moeten over vakkennis van het betreffende schoolvak beschikken. Daarom is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding in een schoolvak volgen.

 • Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve minor hanteert de toelatingscommissie de verwantschapstabel; deze is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Daarnaast geldt dat je in het derde jaar van je bachelor zit en 90 EC van de verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar hebt behaald vóór de start van de Educatieve minor.

Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel:

LUMC

 • Biomedische Wetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

 • Biologie
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen
 • Informatica*
 • Life Science and Technology
 • Molecular Science and Technology
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Sterrenkunde
 • Wiskunde

* Vanaf september 2024

Faculteit Geesteswetenschappen 

 • Chinastudies
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Geschiedenis
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Latijns-Amerikastudies, track Spaans
 • Midden-Oostenstudies, track Arabisch (de Educatieve minor Arabisch wordt niet in Leiden maar in Amsterdam aangeboden)
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Religiewetenschappen
 • Filosofie/Wijsbegeerte

De Educatieve minor start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

Aanmelddeadlines

 • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2024 is 1 november 2023.
 • De uiterste aanmelddatum voor de start midden augustus 2024 is 1 mei 2024*.

We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadlines niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor.

*NB: eind januari gaat de Educatieve minor alleen van start in de blokvariant (1 semester voltijd).

Afwijken standaardvariant
Als je van de standaardvariant (FWN het blokmodel; FGW het lintmodel) wilt afwijken, dan kun je dat aangeven op je aanmeldingsformulier. In januari/februari kan de Educatieve minor alleen in het blokmodel gevolgd worden. 

Startdagen

De opleiding start met activiteiten die je voorbereiden op de opleiding en de stage/baan op school. Dit intensieve inhoudelijke startprogramma is verplicht en volg je op een van de twee onderstaande momenten:

Startdagen voor de start eind januari 2024:

 • maandag 22 t/m donderdag 25 januari 2024

Startdagen voor de start midden augustus 2024:

 • Optie 1 - maandag 17 t/m donderdag 20 juni 2024
 • Optie 2 - maandag 19 t/m donderdag 22 augustus 2024

Nadat de Toelatingscommissie een besluit heeft genomen over je aanmelding, ontvang je meer informatie over de startdagen van de onderwijsadministratie.

Let op: de aanmeldingsprocedure verloopt niet via eduXchange; de aanmelddeadline(s) en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Lees onderstaande informatie dus goed door. 

Je meldt je eerst aan bij het ICLON via dit formulier*. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt vervolgens of je toelaatbaar en plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van het ICLON informatie over de inschrijving in uSis. 

De toelatingscommissie neemt aanmeldingen voor de start midden augustus in behandeling vanaf februari; aanmeldingen voor de start eind januari worden vanaf september in behandeling genomen.

Voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig. We moeten weten: 1) of je de 90 EC aan verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes hebt afgerond (zie Toelatingseisen; of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor) en 2) of je toestemming hebt om met de Educatieve minor te beginnen op het aangegeven startmoment.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden. Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden

* Voor studenten van de Erasmus Universiteit verloopt de aanmelding via de Erasmus Universiteit.
Vragen? Stuur een e-mail naar: minor-ese@ese.eur.nl. 

Informatie voor externe studenten

Een aanmelding voor de Educatieve minor betekent niet automatisch dat je ook aan deze minor kunt deelnemen. Elke student wordt beoordeeld op toelaatbaarheid. Ben je toelaatbaar, dan wordt je geplaatst na sluiting van het reguliere aanmeldproces voor de Leidse studenten, maar alleen als er dan nog voldoende stageplekken beschikbaar zijn.
Als je een eigen stage kunt inbrengen dan kun je vaak wel geplaatst worden. Deze eigen stage moet echter aan strikte voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden voor het regelen van een eigen stageplek en hoe je de stageplek kunt voordragen. 

Houd naast het collegegeld rekening met de volgende kosten:

 • Kosten van boeken en andere leermiddelen. 
 • Scholen kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Deze kun je bij de gemeente waar je staat ingeschreven aanvragen. De kosten hiervoor verschillen per gemeente. 
 • Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Ben je niet toelaatbaar tot de Educatieve minor? Dan is de minor Living Education Lab misschien wat voor jou! Of ben je benieuwd naar andere routes naar het leraarschap? Bekijk dan www.iclon.nl/lerarenopleiding voor een overzicht van alle ICLON-opleidingstrajecten en meer informatie.

Direct naar

>> Overzicht
>> Over deze minor
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.