Universiteit Leiden

nl en

Educatieve minor

Toelating en aanmelding

De aanmelddeadlines en aanmeldprocedure wijken af van de reguliere inschrijvingsprocedure voor minoren van de Universiteit Leiden. Lees onderstaande informatie dus goed door.

Beheersing van de Nederlandse taal

Aangezien de voertaal van het onderwijs op het ICLON en van de lessen die je zelf geeft op je stageschool Nederlands is, raden we je aan om de Educatieve minor alleen te volgen indien je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling goed beheerst. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met de studieadviseur. 

Juiste bacheloropleiding

Studenten die les gaan geven, moeten over adequate vakkennis van het betreffende schoolvak beschikken. Zodoende is de Educatieve minor alleen toegankelijk voor studenten die een bacheloropleiding in een schoolvak volgen. Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot de Educatieve hanteert de toelatingscommissie de verwantschapstabel; deze is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderstaande bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden staan in de verwantschapstabel.

Daarnaast geldt dat 90 EC van de verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes afgerond moet zijn voor de start van de Educatieve minor.

LUMC
•    Biomedische Wetenschappen
•    Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
•    Biologie
•    Bio-Farmaceutische Wetenschappen
•    Life Science and Technology
•    Molecular Science and Technology
•    Natuurkunde
•    Scheikunde
•    Sterrenkunde
•    Wiskunde
•    Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Geesteswetenschappen 
•    Chinastudies
•    Duitse taal en cultuur
•    Engelse taal en cultuur
•    Franse taal en cultuur
•    Geschiedenis
•    Griekse en Latijnse taal en cultuur
•    Latijns-Amerikastudies
•    Nederlandse taal en cultuur
•    Religiewetenschappen
•    Filosofie/Wijsbegeerte

De Educatieve minor start tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

  • De uiterste aanmelddatum voor de start eind augustus 2023 is 1 mei 2023.
  • De uiterste aanmelddatum voor de start eind januari 2024 is 1 november 2023*.

We kunnen bij aanmelding na de aanmelddeadlines niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de Educatieve minor. 

* NB: eind januari gaat de Educatieve minor alleen van start in de blokvariant (1 semester voltijd).

Meld je aan voor de Educatieve minor van het ICLON via dit aanmeldformulier Educatieve Minor; de aanmelding verloopt dus niet via eduXchange. De toelatingscommissie van het ICLON bepaalt of je toelaatbaar en plaatsbaar bent. Als dat zo is, ontvang je van de ICLON onderwijsadministratie verdere informatie over je inschrijving. Voor sommige vakken is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; plaatsing is op volgorde van binnenkomst. 

Voor de toelating is ook een verklaring van de studieadviseur of studiecoördinator nodig, waarin staat dat de 90 EC aan verplichte vakken van het eerste en tweede studiejaar van de betreffende bacheloropleiding met succes zijn afgerond (zie Toelatingseisen hierboven), of dat dit naar verwachting zal gebeuren vóór de start van de Educatieve minor.

De stageplaatsen worden door het ICLON geregeld. Wil je zelf een stageplaats regelen en voordragen? Lees dan hier de voorwaarden.
Heb je al een baan als docent? Een aanstelling op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet; lees hier de voorwaarden

Informatie voor externe studenten

Een aanmelding voor de Educatieve minor betekent niet automatisch dat je ook aan deze minor kunt deelnemen. Elke student wordt beoordeeld op toelaatbaarheid. Ben je toelaatbaar, dan wordt je geplaatst na sluiting van het reguliere aanmeldproces voor de Leidse studenten, maar alleen als er dan nog voldoende stageplekken beschikbaar zijn.
Indien je een eigen stage kunt inbrengen dan kun je vaak wel geplaatst worden. Deze eigen stage moet echter aan strikte voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden voor het regelen van een eigen stageplek en hoe je de stageplek kunt voordragen. 

De Educatieve minor in voltijd start op twee momenten: midden augustus en eind januari. De Educatieve minor in deeltijd start alleen midden augustus. 

De Educatieve minor start met activiteiten om je voor te bereiden op de opleiding en de stage/baan op school. De invulling en de lengte van deze startactiviteiten is afhankelijk van je voorkennis en ervaring en kan bestaan uit een introductie op de opleiding, een training regie, een training lesontwerpen en/of een training gespreksvaardigheden. De startactiviteiten voor de augustusstart kunnen in juni of midden augustus gevolgd worden en moeten voldaan zijn voor het begin van de Educatieve minor.

Ben je niet toelaatbaar tot de Educatieve minor? Dan is de minor Living Education Lab misschien wat voor jou! Of ben je benieuwd naar andere routes naar het leraarschap? Bekijk dan www.iclon.nl/lerarenopleiding voor een overzicht van alle ICLON-opleidingstrajecten en meer informatie.

Direct naar

>> Overzicht
>> Over deze minor
>> Voorlichtingsactiviteiten
>> Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.