Universiteit Leiden

nl en

Archeologie

Onderzoek

De Faculteit der Archeologie is met meer dan 170 medewerkers het grootste academisch centrum voor Archeologie in continentaal Europa.

Top tien wereldwijd

De faculteit staat in de top tien van QS World University Ranking per vakgebied (QS by subject, april 2022). Jaarlijks komt van alle eerstejaars bachelorstudenten Archeologie in Nederland circa 60% naar Leiden. Ook vinden in toenemende mate studenten uit het buitenland hun weg naar onze opleidingen, oplopend tot 50% van onze studenten in de masterfase. Met onze internationale staf, post-doc onderzoekers en promovendi zijn we actief in onderzoek op vrijwel alle continenten.

Omvangrijke onderzoeksprojecten

Veel van onze onderzoekers hebben de afgelopen jaren prestigieuze beursen en subsidies in de wacht gesleept. Hiermee hebben zij omvangrijke onderzoeksprojecten kunnen opstarten. Hieronder presenteren we een niet-uitputtende lijst van huidige lopende projecten:

students coming from all over the world, active in all continents.

Extensive research projects

Over the years, many of our researchers have received prestigious grants and subsidies, enabling them to embark on extensive research projects. Here you will find a non-exhaustive list of current and recently finished research projects:

ERC projecten

NWO projecten

Voor meer van onze projecten, bezoek ook het complete overzicht.

Prijzen en benoemingen

Onderzoekers van de Faculteit der Archeologie winnen prestigieuze prijzen en worden toegelaten tot verschillende academische genootschappen:

Spinoza Prize

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Akademiehoogleraren Prijs

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW)

Academia Europaea

Society of Antiquaries in London

Corresponding Fellow British Academy

Departementen

Onze wetenschappelijk staf voert onderzoek uit binnen een drietal departementen: World Archaeology, Archaeological Sciences en Archaeological Heritage. In ons onderzoek bestrijken wij grote delen van de wereld en bijna alle perioden. We onderzoeken de complexiteit van het menselijk verleden vanuit interdisciplinaire perspectieven. We stellen bovendien onderzoeksvragen die van waarde zijn voor het beantwoorden van hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Ons onderzoek brengt onderzoekers samen in enerverende samenwerkingen binnen en ver buiten de faculteit in een inspirerende, onderzoeksgedreven omgeving.

Onze onderzoeksgebieden

Met onze interdisciplinaire onderzoeksbenadering, is de Leidse faculteit Archeologie zeer actief in het opzetten van netwerken over de hele wereld, in samenwerking tussen en binnen de grenzen van disciplines. Dit is goed zichtbaar in de manier waarop de onderzoekers samenwerken binnen en buiten de departementen van de faculteit. Gezien onze sterke internationale oriëntatie hebben onze onderzoeksgroepen Engelstalige titels en bieden ze hun informatie in het Engels aan.

Opleiden van volgende generaties onderzoekers

Als faculteit hechten wij aan het voortdurend verjongen en vernieuwen van de archeologische onderzoeksgemeenschap. In de faculteit activeren en stimuleren wij jong toptalent door hen bloot te stellen en te laten deelnemen aan baanbrekend onderzoek en door hen te helpen hun eigen onderzoekscarrière te volgen. We faciliteren hen met de broodnodige 21e eeuwse professionele vaardigheden, met onderzoeksfaciliteiten en -laboratoria, veldwerk en opgravingsprojecten, experimentele-archeologieprojecten en de Nationale onderzoekscholen ARCHON en OIKOS.

Afhankelijk van de persoonlijke wensen van onze studenten bieden wij:.

Gedragscode Integriteit

Universiteit Leiden, en met haar de Faculteit der Archeologie, hecht veel waarde aan alle aspecten van integriteit: zowel in academisch, management-, als uitvoerend kader. De Gedragscode Integriteit geeft een coherent beeld van het integriteitsbeleid van de universiteit.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.