Logo Universiteit Leiden.

nl en

50 jaar Leidse archeologie in Oss

De Gemeente Oss is een begrip in de wereld van de Nederlandse archeologie. Al vijftig jaar leggen Leidse archeologen, in samenwerking met inwoners van Oss, de geschiedenis van de gemeente bloot. In 2024 vieren we deze 50 jaar aan samenwerking. Houd deze website in de gaten voor onze activiteiten!

50 jaar Oss

Wist je dat...

 • er tussen 1974 en 2024 ruim 120 hectare is opgegraven in Gemeente Oss?
 • dit 0,7% van de totale oppervlakte van de gemeente is?
 • er daarnaast circa 180 hectare verkend is met proefsleuven of boringen?
 • er ook tienduizenden vondsten zijn gedaan door lokale archeologen?
 • er honderden plattegronden van huizen uit de prehistorie en de Romeinse tijd in Oss zijn gevonden?
 • dit alles uniek is in Nederland?
 • de sporen en vondsten dateren uit steentijd tot en met Tweede Wereldoorlog (3000 v.- Chr. - heden)?
 • we op basis hiervan een verhaal kunnen vertellen over 5000 jaar bewoning en inrichting en gebruik van het landschap?
 • dit een uniek inzicht geeft in de dynamische relatie tussen het landschap en haar bewoners inclusief de veranderende betekenis van het landschap?
 • nog veel te weinig mensen in Oss en (ver) daarbuiten dit weten?

Chronologie

 • 1933 | Vondst en opgraving Vorstengraf van Oss door Rijksmuseum van Oudheden
 • 1962 | Oprichting Instituut voor Prehistorie Leiden (IPL)
 • 1964/1965 | Veldpracticum grafheuvels Berghem-Zevenbergen door IPL (nu gemeente Oss)
 • 1972 | Opgraving Haren-Spaanse Steeg door IPL (nu gemeente Oss)
 • 1974/1975 | Eerste opgraving in Oss-IJsselstraat door IPL. Grafveld uit midden-ijzertijd; huisplattegronden Romeinse tijd
 • 1976-1985 | Grootschalige opgravingen in nieuwbouwwijk Ussen met bewoningssporen uit ijzertijd en Romeinse tijd, inclusief veldpractica
 • 1986-1995 | Verschillende opgravingen in nieuwbouwwijken Oss-Noord inclusief veldpractica
 • 1997 | Oprichting Leidse Faculteit der Archeologie
 • 1997-2014 | 16 ha opgraven in Oss-Horzak inclusief veldpractica
 • 1997-1998 | Heropgraving Oss-Vorstengraf
 • 1999 | Tentoonstelling 25 jaar Archeologie in Oss in Museum Jan Cunen
 • 2000 | Opgraving Oss-Oijensche Hut; eerste opgraving van de faculteit in rivierengebied gemeente Oss
 • 2001 | Opgraving Herpen-Wilgendaal; eerste opgraving Archol in gemeente Oss
 • 2002 | Oss-De Geer; eerste opgraving Archol in Oss
 • 2003 | Opening Vorstengrafmonument
 • 2004 | Opgraving grafheuvels Oss-Zevenbergen (samenwerking Faculteit en Archol)
 • 2007 | Opgraving tweede Vorstengraf van Oss
 • 2010 | Tentoonstelling Onder Oss in Museum Jan Cunen
 • 2013 | Opening Paalgravenmonument
 • 2017 | Laatste opgraving in Oss-Horzak inclusief Field School
 • 2019 | Opening landmark Zwaard op rotonde in centrum Oss
 • 2021-2024 | Oss Gewandeweg; Leidse Field School definitief terug in Oss
 • 2024 | 50 jaar onderzoek in Oss!
Deze website maakt gebruik van cookies.