Universiteit Leiden

nl en

Archeologie

Organisatie

De Leidse Faculteit der Archeologie is de grootste academische instelling voor Archeologie in Nederland en een van de grootste ter wereld. Ze behoort tot de internationale top en staat in de top tien van de QS World University Ranking per vakgebied.

De faculteit telt meer dan 170 medewerkers (waarvan circa 50 in vaste dienst) en zo’n 500 studenten, waaronder 300 bachelorstudenten en 200 (onderzoeks)masterstudenten. Aan de faculteit zijn ook ca. 130 promovendi en 40 postdocs verbonden, afkomstig uit alle delen van de wereld.

Onze onderzoekers publiceren in toonaangevende tijdschriften en bij internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijke uitgevers. Hun onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de archeologische wetenschap en levert verrassende inzichten op voor de maatschappij van vandaag en de toekomst. Lees meer over ons onderzoek.

Diversiteit

De faculteit stelt iedereen, ongeacht sekse, etniciteit, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of functiebeperking, in staat hun talenten optimaal te ontplooien. Veel van onze medewerkers en studenten hebben een internationale achtergrond.

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Het bestuur bestaat uit drie medewerkers en één student-assessor. Ze worden ondersteund door een bestuurssecretaris.

Het Faculteitsbestuur van de Faculteit der Archeologie. Van links naar rechts: Niels Laurens (bedrijfsvoering), Zoë van Litsenburg (studentassessor), Bleda Düring (vice-decaan), Jan Kolen (decaan)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.