Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Archeologie

Organisatie

De Leidse faculteit der Archeologie is de grootste academische instelling voor Archeologie in Nederland. Ze behoort tot de internationale top en is nummer 1 op het vasteland van Europa.

De Faculteit der Archeologie staat in de top tien van QS World University Ranking per vakgebied (QS by subject, maart 2016). 

De faculteit telt meer dan 170 medewerkers (waarvan circa 50 in vaste dienst) en zo’n 300 bachelorstudenten en 200 (onderzoeks)masterstudenten. Aan de faculteit zijn ca. 130 promovendi verbonden, afkomstig uit alle delen van de wereld.

De wetenschappelijke staf publiceert in toonaangevende tijdschriften en bij de belangrijke internationale wetenschappelijke uitgevers. Hun onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak. Velen van hen wonnen belangrijke prijzen en verwierven omvangrijke subsidies.

Bekijk de onderzoekswebsite voor meer informatie.

Faculteitsbestuur (vlnr): Ann Brysbaert, Kees Pafort, Corinne Hofman, Jan Kolen, Stefan Weijgertse.

Toekomst Faculteit der Archeologie

In het strategisch plan uit 2015 schetst het faculteitsbestuur zijn ambities en doelstellingen voor de periode 2015-2020. De Faculteit der Archeologie wenst haar positie als het meest vooraanstaande universitaire centrum in Nederland voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de Archeologie verder uit te bouwen en één van de belangrijkste spelers op Europees niveau te worden door een zo breed mogelijk spectrum aan archeologisch onderzoek in zowel het veld als het laboratorium aan te bieden.

Gedragscode Integriteit

Universiteit Leiden, en met haar de Faculteit der Archeologie, hecht veel waarde aan alle aspecten van integriteit: zowel in academisch, management-, als uitvoerend kader. De Gedragscode Integriteit geeft een coherent beeld van het integriteitsbeleid van de universiteit.