Universiteit Leiden

nl en

Archeologie

Organisatie

De Leidse Faculteit der Archeologie is de grootste academische instelling voor Archeologie in Nederland en een van de grootste ter wereld. Ze behoort tot de internationale top en staat in de top tien van de QS World University Ranking per vakgebied.

De faculteit telt meer dan 100 medewerkers (waarvan circa 50 in vaste dienst) en zo’n 600 studenten, waaronder 400 bachelorstudenten en 200 (onderzoeks)masterstudenten. Aan de faculteit zijn ook ca. 50 promovendi en 20 postdocs verbonden, afkomstig uit alle delen van de wereld.

Onze onderzoekers publiceren in toonaangevende tijdschriften en bij internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijke uitgevers. Hun onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de archeologische wetenschap en levert verrassende inzichten op voor de maatschappij van vandaag en de toekomst. Lees meer over ons onderzoek.

Drie Departementen

Onze wetenschappelijk staf voert onderzoek uit binnen een drietal departementen: 

Website

Website

Website

Diversiteit

De faculteit stelt iedereen, ongeacht sekse, etniciteit, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of functiebeperking, in staat hun talenten optimaal te ontplooien. Veel van onze medewerkers en studenten hebben een internationale achtergrond.

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Het bestuur bestaat uit vier medewerkers en één student-assessor. Ze worden ondersteund door een bestuurssecretaris.

Faculteitsbestuur Archeologie | van links naar rechts: Jan Kolen, Johan Verweij, Alex Geurds, Amanda Henry, Jan Pronk, Imen el Idrissi

Secretariële ondersteuning van de individuele bestuursleden

Jan Kolen, decaan
Yvonne Haring

Jan Pronk, bedrijfsvoering 
Contact

Alex Geurds, vice-decaan
Contact

Amanda Henry (start per 1 november 2022)
Contact

Imen el Idrissi, assessor
Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.