Universiteit Leiden

nl en

Archeologie

Organisatie

De Leidse faculteit der Archeologie is de grootste academische instelling voor Archeologie in Nederland. Ze behoort tot de internationale top en is nummer 1 op het vasteland van Europa.

De Faculteit der Archeologie staat in de top tien van QS World University Ranking per vakgebied (QS by subject, februari 2018). 

De faculteit telt meer dan 170 medewerkers (waarvan circa 50 in vaste dienst) en zo’n 300 bachelorstudenten en 200 (onderzoeks)masterstudenten. Aan de faculteit zijn ca. 130 promovendi verbonden, afkomstig uit alle delen van de wereld.
De wetenschappelijke staf publiceert in toonaangevende tijdschriften en bij de belangrijke internationale wetenschappelijke uitgevers. Hun onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vak. Velen van hen wonnen belangrijke prijzen en verwierven omvangrijke subsidies.Bekijk de onderzoekswebsite voor meer informatie.

 

Faculteitsbestuur (vlnr): Suzy Sirks-Bong, Rory Granleese, Bleda Düring, Jan Kolen

Toekomst Faculteit der Archeologie

In het strategisch plan uit 2015 schetst het faculteitsbestuur zijn ambities en doelstellingen voor de periode 2015-2020. De Faculteit der Archeologie wenst haar positie als het meest vooraanstaande universitaire centrum in Nederland voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de Archeologie verder uit te bouwen en één van de belangrijkste spelers op Europees niveau te worden door een zo breed mogelijk spectrum aan archeologisch onderzoek in zowel het veld als het laboratorium aan te bieden.

Gedragscode Integriteit

Universiteit Leiden, en met haar de Faculteit der Archeologie, hecht veel waarde aan alle aspecten van integriteit: zowel in academisch, management-, als uitvoerend kader. De Gedragscode Integriteit geeft een coherent beeld van het integriteitsbeleid van de universiteit.

Raden van Advies

De Faculteit Archeologie heeft twee externe adviesraden: een Nederlandse Raad van Advies, bestaande uit vier leden, en een International Science Council met tien leden. 

Raad van Advies

De Raad van Advies is verantwoordelijk voor het adviseren van het faculteitsbestuur op het gebied van kernpunten van het facultair beleid, gerelateerd aan onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering. De raad heeft de volgende leden:

Corien Bakker

Corien Bakker is stadsarcheoloog in Den Haag en tot recent voorzitter van de Convent van Gemeentelijke Archeologen in Nederland.

Jos Bazelmans

Jos Bazelmans leidt de onderzoeksafdeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is professor aan de VU Amsterdam.

Evert van Ginkel

Evert van Ginkel is co-voorzitter en penningmeester van Stichting Archeologie en Publiek.

Tim de Ridder

Tim de Ridder is eem alumnus en stadsarcheoloog in Vlaardingen.

International Science Council

De International Science Council bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende subdisciplines, en heeft als doel het bestuur te adviseren op het gebied van onderzoeksbeleid. De raad komt iedere paar jaar bij elkaar, de eerste keer was in februari 2016. De International  Science Council heeft de volgende leden:

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie