Universiteit Leiden

nl en

Mariëlle Linting

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. M. Linting
Telefoon
+31 71 527 4098
E-mail
linting@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6303-3251

Sinds 2018 is Mariëlle opleidingsdirecteur bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Mariëlle werkt daarnaast als universitair hoofddocent. De onderzoeksprojecten waarbij Mariëlle betrokken is spreiden zich over een brede range van inhoudelijke onderwerpen, altijd met een sterke methodologische basis.

Meer informatie over Mariëlle Linting

Kort CV

Mariëlle Linting werkt als universitair hoofddocent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze studeerde in 2000 (cum laude) af als gezinspedagoog in Leiden en promoveerde daar in 2007 op het onderwerp categorische data-analyse.

Onderwijs

Mariëlle is een enthousiaste docent, die vooral uitdaging vindt in het overbrengen van stof die studenten in eerste instantie niet het meest aanspreekt. In de vakken die zij aan studenten Pedagogische Wetenschappen geeft op het gebied van onderzoeksmethoden en statistiek kan zij dan ook zeker haar ei kwijt.

Ze geniet het meest van haar rol als docent als ze kwartjes ziet vallen bij studenten die de stof in eerste instantie heel moeilijk vonden. Haar belangrijkste doel als docent is om studenten te activeren bij het leren van gecompliceerde stof, zodat ze daarbij meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk zelf ook enthousiasme gaan ervaren voor wetenschappelijk onderzoek.  

Onderzoek

De onderzoeksprojecten waarbij Mariëlle betrokken is spreiden zich over een brede range van inhoudelijke onderwerpen, altijd met een sterke methodologische basis. Ze is met name gespecialiseerd in methodologie voor data waarbij assumpties die gelden voor standaard analysemethoden (zoals lineariteit van relaties en normaliteit van verdelingen) niet opgaan. In die lijn deed ze onderzoek naar toepassingen van niet-lineaire regressie en niet-lineaire principale componentenanalyse op categorische data. Verder heeft ze een bijdrage geleverd aan verschillende meta-analyses.

Mariëlle beleeft het meeste plezier aan het doen van onderzoek in samenwerking met andere onderzoekers, bij voorkeur met specifieke inhoudelijke expertise. Binnen dergelijke samenwerkingen heeft ze een bijdrage geleverd aan ruim 40 wetenschappelijke publicaties, die zich richten op een brede range van onderwerpen rond opvoeding en ontwikkeling, waaronder kwaliteit van kinderopvang, adoptie, gehechtheid, opvoedingsinterventies en kindermishandeling.

Bestuur

Haar werk als docent en onderzoeker combineert Mariëlle graag met bestuurswerkzaamheden. Sinds 2010 heeft ze verschillende bestuurlijke functies binnen het instituut Pedagogische Wetenschappen vervuld, waaronder het voorzitterschap van de programmagroep Onderzoeksmethoden en Statistiek en het (gedeeld) voorzitterschap van de Ethiekcommissie Pedagogische Wetenschappen.

Sinds 2018 is Mariëlle opleidingsdirecteur in het instituutsbestuur. Binnen deze rol zet ze zich in voor open en transparante communicatie en een prettige sfeer waarin gewerkt wordt vanuit vertrouwen, zowel in studenten als in collega’s. De belangrijkste thema’s waarvoor ze zich binnen het onderwijs inzet zijn activerend onderwijs en het toekomstbestendig en onderbouwd inzetten van blended learning in het onderwijsprogramma.

Beurzen

  • Chikio Hayashi Award – Travel Award from the International Federation of Classification Societies (IFCS; 2006)

Prijzen

  • Psychometric Society Dissertation Prize (2008)

Certificatie

  • Leergang Onderwijskundig Leiderschap – Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam (2019)
  • Basis-kwalificatie Onderwijs (BKO) en Basis-kwalificatie Engels (BKE) – Universiteit Leiden (2011)
  • VIPP trainer - Centre for Child and Family Studies, Universiteit Leiden (2008)

Werkdagen

ma – di – do - vr

Universitair hoofddocent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderzoeksmethoden en statistiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B23

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.