Universiteit Leiden

nl en

Ralph Rippe

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. R.C.A. Rippe
Telefoon
+31 71 527 3889
E-mail
rrippe@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0812-0387

Ralph Rippe is een universitair hoofddocent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hiernaast is hij voorzitter van de programmagroep Onderzoeksmethoden en Statistiek. In een breed spectrum aan (internationale) samenwerkingen liggen zijn interesses op het snijvlak van statistiek en genetica in opvoeding, gedrag en gezondheid bij kinderen.

Meer informatie over Ralph Rippe

Kort cv

Ralph Rippe is een universitair hoofddocent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en tevens voorzitter van de programmagroep Onderzoeksmethoden en Statistiek. Hij verkreeg zijn MSc graad (cum laude) in Methodology and Statistics aan de Universiteit Leiden (2006) en rondde zijn promotie over Genetische Statistiek in de Sociale Wetenschappen af in 2012.

In 2013, ontving hij de Young Scholarship grant (CHF 120,000), samen met dr. Huffmeijer en dr. Mileva-Seitz, van de Jacobs Foundation voor onderzoek naar differentiële dopamine ontvankelijkheid. Hij was medeaanvrager in een succesvolle aanvraag (CHF 80,000) samen met dr. Pluess en dr. Rhoades over huwelijkskwaliteit en de onderliggende genetica. In 2016 ontving hij een LUF beurs (5,000) voor onderzoek naar het van effect verenigingsleven op studie en het latere leven. In 2017 ontving hij een Wellcome Trust beurs van GBP 30,000.

Daarnaast is hij op dit moment voorzitter van een team methodologen en statistici (PhDs) die ook advisering verzorgen gebruikmakend van bovengenoemde technieken en daarnaast ook van modellen voor categorische data en niet-lineaire benaderingen, maar ook meta-analyse en machine-learning, case-series (N=1) in ontwikkelings- en klinische designs, alsmede kwalitatieve onderzoeksdesigns, zoals focusgroepen en semi-gestructureerde interviews.

Hij publiceerde meer dan 40 artikelen, waaronder eerste-, laatste-  en co-auteurschappen. Daarnaast is een internationale samenwerking met onderzoekers in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hij is van november 2022 tot augustus 2024 visiting researcher bij het Deutsches Herzzentrum Berlin, afdeling Kinderkardiologie (ism prof. Schmitt en dr. Ferentzi).

Download Ralph Rippe's cv ››

Onderzoek

In een breed spectrum aan (internationale) samenwerkingen liggen zijn interesses op het snijvlak van statistiek en genetica in opvoeding, gedrag en gezondheid bij kinderen. Hij is geïntrigeerd door hoe genetica en de omgeving samenkomen in hun invloed op de stress die kinderen en/of hun families (hebben) ervaren, hoe kinderen inadequate banden met hun ouders krijgen, hoe kinderen met risicoprofiel zouden kunnen groeien als gevolg van vroege interventie voor geletterdheid en getalinzicht, en tenslotte hoe kinderen (ongezonde) eetpatronen vormen.

Zijn voornaamste focus is op het verkrijgen van inzicht in en oplossingen voor de gecombineerde effecten van verschillen in steekproefgrootte, signaal-ruisverhouding (gecodeerde gedragsobservaties en zelfrapportage) en scheve schaalscores op de vertekende schatting van associaties en Type I/II fouten in complexe modellen. Dergelijke modellen zijn bijvoorbeeld (binnen-persoons) interactions, mediatie, multilevelmodellen (waarbij observaties zijn genest binnen families, scholen, kinderopvangcentra en klinieken) en pad-analyse - bijvoorbeeld groepsmetingen over tijd van kindermishandeling, obesitas, pestgedrag en eetgedrag.

Interesse in studie naar robuustheid, scheefheid, meetfout, differentiële ontvankelijkheid (GxE interactie), data mining, machine Learning, SNP genotypering en copy number schattingen, genome-wide association studies (GWAS) en verschillende statistische artefacten in onderzoek naar overgewicht, multilevelmodellen, componenten- en factoranalyse, missing data en (meervoudige) imputatie.

Prijzen

 • Best Student Presentation (ISWM 2010)
 • Best Student Paper (IWSM 2009)
 • Best Poster (Channel Network Conference, 2009)

Subsidies

 • 2018: Wellcome Trust Grant (GBP 30,000) vanwege samenwerking met dr. Duschinsky en dr. Reijman (Cambridge University)
 • 2016: LUF grant voor onderzoek naar effect verenigingsleven op studie en latere leven
 • 2013: Young Scholarship grant (CHF 120,000) mede-hoofdaanvrager - Jacobs Foundation
 • 2013: Young Scholarship grant (CHF 80,000) co-aanvrager - Jacobs Foundation

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Onderzoeksmethoden en statistiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B24

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Adviseur Stichting Reunistenonderzoek Adviseur voor inrichting meerjarig design en instrument voor onderzoek (www.reunistenonderzoek.nl/)
 • STATvice Consultancy Advisering en (administratieve) ondersteuning van privepersonen en/of stichtingen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.