Universiteit Leiden

nl en

Boek

Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering

Met een perspectiefgerichte benadering van onderwijs worden kennis, vaardigheden en houding van leerlingen met elkaar verbonden.

Auteur
Fred Janssen, Hans Hulshof en Klaas van Veen
Datum
17 april 2018

Iedereen is het erover eens dat onderwijs leerlingen moet voorbereiden op de toekomst. Maar vanaf dit punt lopen de meningen behoorlijk uiteen. Dewey constateerde al honderd jaar geleden dat daarbij veelal twee vertrekpunten worden gekozen: de leerstof en de leerling.

Vertegenwoordigers van een leerstofgerichte benadering zijn van mening dat vakinhouden de kern zouden moeten vormen van een toekomstgericht curriculum. Vertegenwoordigers van een leerlinggerichte benadering beargumenteren echter dat juist algemene (vakoverstijgende) vaardigheden en houdingen centraal zouden moeten staan. Deze tegenstelling tussen leerstof- en leerlinggericht onderwijs is zo hardnekkig dat de geschiedenis van onderwijs op alle niveaus kan worden beschreven als een voortdurende pendelbeweging tussen deze twee posities.

Perspectiefgerichte benadering

In dit boek wordt een perspectiefgerichte benadering gepresenteerd waarmee de auteurs hopen deze eindeloze en vruchteloze pendelbeweging te beĆ«indigen. Perspectieven verbinden namelijk kennis, vaardigheden en houdingen op een hoger niveau. Leerlingen die zijn ingeleid in perspectieven leren niet alleen biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde, maar leren ook biologisch, historisch, geografisch en wiskundig denken. Bovendien kan een perspectiefgericht curriculum zorgen voor minder overladenheid, meer samenhang binnen en tussen de vakken en een balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

In deel 1 van dit boek wordt de perspectiefgerichte benadering beschreven en verantwoord. In deel 2 wordt deze benadering door vakdidactici voor een groot aantal schoolvakken concreet uitgewerkt.

Drieluik

Dit boek vormt een drieluik met twee andere praktische publicaties over vakdidactiek. Terwijl in dit boek de wat- en-waartoe-vraag centraal staat, staat in het boek Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs de hoe-vraag centraal. In de brochure Vakdidactische begeleiding en samen opleiden worden praktische tools uit beide boeken beknopt gepresenteerd en wordt getoond hoe hiermee docenten (in opleiding) hun vakdidactisch repertoire stapsgewijs kunnen uitbreiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie