Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

De faculteit is gehuisvest in meerdere gebouwen op het Bio Science Park; Gorlaeus Laboratoria, Huygens Laboratorium, Oort Gebouw, Snellius Gebouw, Sylvius Laboratorium en Van Steenis Gebouw.

Naast de Gorlaeus Laboratoria wordt gewerkt aan de Nieuwbouw Gorlaeus, waar in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit worden gehuistvest onder één dak. De Nieuwbouw Gorlaeus biedt een high-tech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in gebruik genomen.

Feiten en cijfers

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt in 2016 ruim 1250 medewerkers, van wie zo'n 150 hoogleraren, 140 universitair (hoofd)docenten, 170 postdocs, 421 promovendi en 335 buitenpromovendi. Het totaal aantal studenten is zo'n 3800, van wie zo'n 2500 bachelorstudenten en 1350 masterstudenten. 

Het aantal studenten neemt gestaag toe
De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes vervolgen en afronden. Het percentage van bachelorstudenten dat in het studiejaar 2014/2015 nominaal afstudeerde is 52%. Voor de masterstudenten is dat percentage in het studiejaar 2014/2015 43%. In het studiejaar 2015/2016 hebben 448 studenten binnen één jaar hun Propedeusediploma (P-in-1) gehaald, van wie 104 studenten Cum Laude en 6 studenten Summa Cum Laude. 

Organisatie

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij 8 instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrewacht LeidenLeids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

  • De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en Portefeuillehouder Onderzoek. 
    Prof.dr. Geert de Snoo is decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Portefeuillehouder Onderwijs is prof.dr. Han de Winde. Hij is tevens vice-decaan.
  • Portefeuillehouder Bedrijfsvoering is drs. Dirkje Schinkelshoek
  • De assessor (het studentlid) behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Bernice Dekker is assessor van het Faculteitsbestuur. 
Han de Winde, Dirkje Schinkelshoek, Bernice Dekker en Geert de Snoo

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.