Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

Op het Leiden Bio Science Park bevindt zich de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De faculteit werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels bijna 6500 mensen bij de acht instituten.

Gebouwen

De faculteit is gehuisvest op meerdere, vlakbij elkaar gelegen locaties. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Building, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor de tweede fase.

Feiten en cijfers

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt eind 2017 2267 medewerkers (wetenschappelijk en ondersteunend personeel). Onder hen zijn 146 gewoon hoogleraren, 155 universitair (hoofd)docenten, 177 postdocs, 442 promovendi en 339 buitenpromovendi. Eind 2017 bedraagt het totaal aantal studenten 4221, van wie 2678 bachelorstudenten en 1543 masterstudenten. 

De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes vervolgen en afronden. Het percentage  bachelorstudenten dat in 2015/2016 nominaal afstudeerde was 56%. Voor de masterstudenten was dat 38%. In het studiejaar 2016/2017 hebben 449 studenten binnen één jaar hun Propedeusediploma (P-in-1) gehaald, van wie 78 studenten cum laude en 10 studenten summa cum laude. 

Organisatie

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij 8 instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrewacht LeidenLeids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Geert de Snoo, Marleen van Dorst, Dirkje Schinkelshoek, Bart de Smit
Het faculteitsbestuur 2018 - 2019, met van links naar rechts Geert de Snoo, Marleen van Dorst, Dirkje Schinkelshoek en Bart de Smit

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

Netherlands Centre for One Health (NCOH)
Universiteit Leiden is partner van het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Dit initiatief brengt vooraanstaande academische onderzoeksinstituten in Nederland samen in een open innovatienetwerk dat inspeelt op het thema: One Health. Het NCOH heeft een geïntegreerde aanpak voor ogen van de wereldwijde risico’s van infectieziekten en duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van dier- en volksgezondheid, gezonde wilde fauna en ecosystemen.

Prof. dr. Gilles van Wezel is mededirecteur van het onderzoeksthema Tackling Antimicrobial Resistance (AMR) binnen het NCOH en lid van de executive board. NCOH-AMR vormt de basis voor een kwalitatief hoogwaardig consortium met topexpertise op het gebied van antibioticaresistentie. NCOH-AMR bundelt de expertise van Nederlandse kennisinstellingen om gezamenlijk oplossingen te creëren voor het urgente probleem van antibioticaresistentie. Prof. dr. Geert de Snoo is lid van de raad van bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie