Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

Op het Leiden Bio Science Park bevindt zich de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De faculteit werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 8000 mensen bij de acht instituten.

Gebouwen

De faculteit is gehuisvest op meerdere, vlakbij elkaar gelegen locaties. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor de tweede fase.

Feiten en cijfers

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt eind 2020 2384 medewerkers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Onder hen zijn 156 gewoon hoogleraren, 193 universitair (hoofd)docenten, 202 postdocs, 654 promovendi en 318 buitenpromovendi. Eind 2020 bedraagt het totaal aantal studenten 5712, van wie 3445 bachelorstudenten en 2267 masterstudenten. Regelmatig ontvangen onze wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen

Feiten en cijfers
Uit het magazine 'Leiden Science in 2020'

De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes afronden en vervolgen. In het studiejaar 2018/2019 hebben 435 studenten binnen één jaar hun propedeusediploma (P-in-1) gehaald, van wie 79 studenten cum laude en 10 studenten summa cum laude. In het jaar 2019-2020 haalden 719 bachelorstudenten en 483 masterstudenten hun diploma, van wie er 23 succesvol het Honours College wisten af te ronden. 

Feiten en cijfers

Organisatie

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij acht instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrewacht LeidenLeids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Bestuur FWN
  • De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en Portefeuillehouder Onderzoek. Prof. dr. Paul Wouters is waarnemend decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
  • Portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan is prof. dr. Bart de Smit.
  • Portefeuillehouder Bedrijfsvoering is drs. Dirkje Schinkelshoek
  • De assessor (het studentlid) behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Joost Barendse is assessor van het Faculteitsbestuur 2020-2021. 

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.