Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

Op het Leiden Bio Science Park bevindt zich de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De faculteit werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 6500 mensen bij de acht instituten.

Gebouwen

De faculteit is gehuisvest op meerdere, vlakbij elkaar gelegen locaties. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor de tweede fase.

Feiten en cijfers

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt eind 2018 2282 medewerkers (wetenschappelijk en ondersteunend personeel). Onder hen zijn 148 gewoon hoogleraren, 155 universitair (hoofd)docenten, 173 postdocs, 448 promovendi en 365 buitenpromovendi. Eind 2018 bedraagt het totaal aantal studenten 4471, van wie 2818 bachelorstudenten en 1653 masterstudenten. Regelmatig ontvangen onze wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen

De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes vervolgen en afronden. Het percentage bachelorstudenten dat in 2015/2016 nominaal afstudeerde was 56%. Voor de masterstudenten was dat 38%. In het studiejaar 2017/2018 hebben 447 studenten binnen één jaar hun Propedeusediploma (P-in-1) gehaald, van wie 93 studenten cum laude en 12 studenten summa cum laude. 

Organisatie

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij 8 instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrewacht LeidenLeids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Het faculteitsbestuur 2019-2020, met van links naar rechts Bas Schaalje, Dirkje Schinkelshoek, Hubertus Irth en Bart de Smit

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

  • De decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur en Portefeuillehouder Onderzoek. 
    Prof. dr. Hubertus Irth is per 1 september 2019 interim-decaan van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
  • Portefeuillehouder Onderwijs en vice-decaan is prof. dr. Bart de Smit.
  • Portefeuillehouder Bedrijfsvoering is drs. Dirkje Schinkelshoek
  • De assessor (het studentlid) behartigt de belangen van de studenten binnen de faculteit. Bas Schaalje is assessor van het Faculteitsbestuur 2019-2020. 

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie