Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

Op het Leiden Bio Science Park bevindt zich de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De faculteit werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 8000 mensen bij de acht instituten.

Gebouwen

De faculteit is gehuisvest op meerdere, vlakbij elkaar gelegen locaties. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor de tweede fase.

Feiten en cijfers

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt eind 2022 2298 medewerkers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Regelmatig ontvangen onze wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen

Feiten en cijfers
Wie werken en studeren er allemaal aan onze faculteit?

De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes afronden en vervolgen. In het jaar 2022-2023 haalden 716 bachelorstudenten en 804 masterstudenten hun diploma.

Feiten en cijfers

Organisatie

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Bestuur FWN
Van links naar rechts: Bart de Smit, Nalani Verwoord, Jasper Knoester en Suzanne van der Pluijm.

Instituten

De faculteit bestaat uit 8 instituten, zij zijn verantwoordelijk voor ons onderzoek en onderwijs.

Het Mathematisch Instituut is verantwoordelijk voor het onderzoek en onderwijs in de wiskunde en de statistiek aan de Universiteit Leiden.

Meer over het MI

Het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) is een kenniscentrum voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van informatica en kunstmatige intelligentie (AI).

Meer over het LIACS

De Sterrewacht is het oudste nog operationele universitaire observatorium ter wereld. Het onderzoekinstituut Sterrewacht Leiden voert astronomisch onderzoek uit van wereldklasse en biedt een uitmuntend opleidingsprogramma aan.

Meer over de Sterrewacht

Onderzoek aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) is fundamenteel en nieuwsgierigheids-gedreven. We bestuderen een groot gamma van systemen en verschijnselen, van kosmische snaren tot DNA-strengen, van granulaire materialen tot quantum dots, van samengestelde eiwitten tot socio-economische netwerken.

Meer over het LION

Het Leiden Institute of Chemistry (LIC) vormt de basis voor onderzoek en samenwerkingsverbanden van de Leidse chemiegroepen. Chemie is de centrale wetenschap die een gezonde toekomst in een duurzame samenleving mogelijk maakt.

Meer over het LIC

Het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) is een expertisecentrum voor multidisciplinair onderzoek naar de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen.

Meer over het LACDR

Het Instituut Biologie Leiden (IBL) is een internationaal georiënteerd instituut voor onderzoek en onderwijs in de biologie.

Meer over het IBL

Het Instituut voor Milieuwetenschappen (CML) streeft ernaar hét centrum te zijn voor strategisch en kwantitatief onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Meer over het CML

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid. Lees hier meer over onze samenwerkingsverbanden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.