Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over de faculteit

Op het Leiden Bio Science Park bevindt zich de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De faculteit werd meer dan twee eeuwen geleden opgericht en er werken en studeren inmiddels meer dan 7400 mensen bij de acht instituten.

Gebouwen

De faculteit is gehuisvest op meerdere, vlakbij elkaar gelegen locaties. De Science Campus bestaat uit het Gorlaeus Gebouw, het Gorlaeus Collegezalengebouw, het Gorlaeus Bestuursgebouw, het LMUY, het Huygens, het Oort en het Snellius. Eveneens op het Bio Science Park bevinden zich de gebouwen Sylvius en Van Steenis.

De nieuwbouw van het Gorlaeus Building is volop in ontwikkeling. Hier zullen in de toekomst alle afdelingen en instituten van de faculteit onder één dak worden gehuisvest. Het Gorlaeus Building biedt een high-tech omgeving met state-of-the-art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. De eerste fase van de nieuwbouw is voltooid en in 2016 in gebruik genomen. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp voor de tweede fase.

Feiten en cijfers

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is opgericht in 1815 en telt eind 2019 2384 medewerkers, bestaande uit wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Onder hen zijn 149 gewoon hoogleraren, 182 universitair (hoofd)docenten, 197 postdocs, 617 promovendi en 335 buitenpromovendi. Eind 2019 bedraagt het totaal aantal studenten 5053, van wie 3160 bachelorstudenten en 1893 masterstudenten. Regelmatig ontvangen onze wetenschappers en studenten beurzen, prijzen en onderscheidingen

De faculteit hecht er belang aan dat studenten hun studie met succes afronden en vervolgen. In het studiejaar 2018/2019 hebben 435 studenten binnen één jaar hun propedeusediploma (P-in-1) gehaald, van wie 79 studenten cum laude en 10 studenten summa cum laude. 

Organisatie

Instituten
Onderzoek en onderwijs binnen de faculteit is belegd bij acht instituten. De instituten zijn: Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), Sterrewacht LeidenLeids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Instituut Biologie Leiden (IBL) en het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML).

Michiel Kreutzer Bart de Smit Joost Barendse Dirkje Schinkelshoek
Dirkje Schinkelshoek, Joost Barendse, Bart de Smit en Michiel Kreutzer.

Faculteitsbestuur
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Samenwerking

De faculteit werkt nauw samen met partners zoals het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en partners uit de industrie, het bedrijfsleven en de overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.