Universiteit Leiden

nl en

Bart de Smit

Vice-decaan / hoogleraar Algebra en getaltheorie

Naam
Prof.dr. B. de Smit
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
b.de.smit@science.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1241-3016

Bart de Smit is vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Als vice-voorzitter van het faculteitsbestuur is hij verantwoordelijk voor het bachelor- en masteronderwijs aan de faculteit. Als hoogleraar aan het Mathematisch Instituut is hij gespecialiseerd in algebra en getaltheorie.

Meer informatie over Bart de Smit

Faculteitsbestuur

De Vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs is lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en verantwoordelijk voor bachelor en masteronderwijs. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid van de faculteit als geheel, op de terreinen onderwijs, onderzoek en beheer.

Vice-decaan / hoogleraar Algebra en getaltheorie

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Mathematisch Instituut
  • Mathematisch Instituut

Werkadres

Gorlaeus Gebouw
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden
Kamernummer BE1.09

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.