Universiteit Leiden

nl en

Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

Onderzoek aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) is fundamenteel en nieuwsgierigheids-gedreven. Al onze wetenschappers delen de wens om de kennis van de wereld om ons heen te vermeerderen, in een open, nieuwsgierige sfeer, waarin innovatieve ideeën ontstaan die toepassingen en waarde voor de maatschappij opleveren.

Wij waarderen eenheid van natuurkunde als vakgebied, van de grootste tot de kleinste lengteschalen. We bestuderen een groot gamma van systemen en verschijnselen, van kosmische snaren tot DNA-strengen, van granulaire materialen tot quantum dots, van samengestelde eiwitten tot socio-economische netwerken.

Vanwege deze diversiteit wordt ons instituut gekenmerkt door een grote variëteit van kleinere onderzoeksgroepen, in plaats van een aantal grote afdelingen met een nauwere specialisatie.

Bij LION hebben theorie (in het Instituut Lorentz) en experiment (in het Huygens-Kamerlingh Onnes-laboratorium) een nauwe interactie, met een nadruk op het ontwikkelen van nieuwe instrumentatie van wereldklasse.

Lion biedt Bachelor en Master-programma's. Ook hebben we een PhD-programma, waarin promotiekandidaten een zelfstandig onderzoeksprogramma doorlopen, uitmondend in een proefschrift.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.