Universiteit Leiden

nl en

Wiskunde en Natuurwetenschappen

Diversiteit en Inclusie

Om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen voor medewerkers en studenten wordt binnen de faculteit gefocust op een aantal zaken zoals het aanstellen van meer vrouwelijke hoogleraren. 

Over diversiteit en inclusie

Diversiteit is de mate waarin verschillende groepen mensen uit de samenleving, ook binnen de organisatie te vinden zijn. We meten diversiteit deels aan de hand van de aantallen medewerkers en studenten met verschillende achtergronden die op onze faculteit aanwezig zijn.

Inclusie is de cultuur die bij die diversiteit hoort: het is de mate waarin de organisatiecultuur mensen uit verschillende (minderheids)groepen welkom heet. Inclusie is veel meer een kwalitatieve maatstaf. Studies tonen aan dat een diverse en inclusieve werk- en studieomgeving talent stimuleert en een meer innovatieve omgeving creëert.

Analyse inclusie binnen de faculteit

In 2015 is er een analyse gedaan naar de inclusie binnen onze faculteit. De resultaten daarvan kan je vinden in dit document.

Naar het document

Wat kan ik doen?

Diversiteit en inclusie moeten voortkomen uit de gemeenschap van studenten en medewerkers van de faculteit. De faculteit steunt initiatieven die helpen een meer diverse omgeving te creëren. Als je een idee, vraag of suggestie hebt, neem dan contact op met de werkgroep Diversiteit van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen via diversity@science.leidenuniv.nl. Meer informatie over het Diversiteits- en Inclusiebeleid van de Universiteit Leiden vindt u in het universitaire dossier over diversiteit en inclusie.

Gender binnen ons onderzoek

Het Gendered Innovations project, een initiatief van de EU, Stanford University en de Amerikaanse National Science Foundation, houdt een overtuigend pleidooi om diversiteit (inclusief genderdiversiteit) mee te nemen in onderzoek.

Een voorbeeld van een gebied waarin dit belangrijk is, is geneesmiddelenonderzoek, waar het niet gebruiken van mannelijke en vrouwelijke cellijnen kan resulteren in foutieve, eenzijdige resultaten. Dit leidt tot de ontwikkeling van geneesmiddelen die slechts voor één van beide geslachten geschikt zijn. Ook het niet in aanmerking nemen van de verschillen tussen vrouwen, met name zwangere vrouwen, en mannen bij botsproeven kan leiden tot meer letsel bij auto-ongelukken.

Een quick-scan van de manier waarop in het onderzoek aan onze faculteit rekening wordt gehouden met het geslacht heeft tot deze lijst geleid. Deze lijst moet worden beschouwd als een doorlopende inventarisatie; wanneer wetenschappers aan de faculteit nieuw onderzoek starten waarin dit onderwerp een relevante rol speelt, zal hun onderzoek aan de lijst worden toegevoegd.

Researchers in Science for Equality

Een Leids Wetenschappelijk Vrouwennetwerk is opgericht door hoogleraren Miranda van Eck en Martina Vijver. Het netwerk richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke medewerkers en heeft als doel te helpen bij coaching en professionele ontwikkeling. Het netwerk heeft een eigen website www.rise.nu  en voor vragen of suggesties kunt u het netwerk bereiken via rise@science.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.