Universiteit Leiden

nl en

Toelating en aanmelding

Alles over toelatingseisen, selectie- en aanmeldingsdeadlines en meer.

Toelatingseisen en aanmelddeadlines

Dan heeft de leerling zijn keuze gemaakt: en hoe nu verder? Het aanmeldproces voor een studie kan soms ingewikkeld zijn. Daarom hanteert de Universiteit Leiden de volgende stappen (met achter elke stap meer informatie) bij het proces van toelating en aanmelding.
 


Als een scholier in september met een bacheloropleiding wilt beginnen, moet hij of zijn zich vóór 1 mei aanmelden in Studielink. Het advies is om zich zo vroeg mogelijk aan te melden, dan heeft de scholier voldoende tijd voor matching.

Let op: voor de opleidingen met selectie en plaatsing  geldt een aanmelddeadline van 15 januari. Daarnaast zijn er ook enkele opleidingen met verplichte matching.

Tip voor scholieren: start op tijd met aanmelden!

  • Mocht een scholier een verzoek tot toelating moeten indienen, dan adviseren we de scholier om een week voor de deadline te starten met aanmelden in Studielink. Na deze eerste stap van de aanmelding in Studielink ontvangt de scholier binnen enkele dagen een mail met de login gegevens voor het online toelatingsportaal van Universiteit Leiden (uSis). Hou hier rekening mee en wacht niet tot het laatste moment.
  • Zorg ervoor dat het verzoek tot toelating compleet is voor de deadline. Als het verzoek incompleet is, kan het verzoek niet (meer) in behandeling worden genomen.
  • We adviseren de scholier om het toelatingsverzoek zo vroeg mogelijk in te dienen. De Universiteit Leiden kan  namelijk nog een taaltoets of aanvullend examen opleggen, of vragen om aanvullende informatie om het toelatingsverzoek beter te kunnen beoordelen.
  • Als de scholier op het laatste moment het toelatingsverzoek indient loopt de scholier het risico dat hij of zij andere deadlines mist, bijvoorbeeld voor huisvesting (indien van toepassing).
  • Toelatingsverzoeken die te laat zijn ingediend neemt de Universiteit Leiden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen nog in behandeling.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.