Universiteit Leiden

nl en

Gastlessen

Het doel van het gastlessenprogramma is om de verschillende wetenschapsgebieden dichter bij de leerlingen te brengen door een gastles in de klas te verzorgen: een unieke kans voor vwo-leerlingen om eens (digitaal) les te krijgen van een echte wetenschapper.

Een docent in de klas

Het gastlessenprogramma is een unieke kans voor leerlingen om eens les te krijgen van een echte wetenschapper. Deze wetenschapper brengt de universiteit bij u in de klas door een gastles te verzorgen waarin hij/zij een aspect van zijn/haar onderzoek of vakgebied belicht. Op deze manier laten de gastlessen uw leerlingen kennismaken met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

Of een digitale gastles met de klas

Naast de gastlessen in de klas ontwikkelen we vanaf 2019 ook digitale gastlessen. In video's van ongeveer 10 minuten, aangevuld met activerende opdrachten in een docenthandleiding, worden wetenschappelijke vraagstukken over brede maatschappelijke thema's behandeld. Tegelijkertijd ontwikkelen we digitale gastlessen die zich richten op de overgang van vwo naar wo, zoals een les over studiekeuze. Vakdocenten, decanen en mentoren kunnen de digitale gastlessen inzetten in het verlengde van een bestaand schoolvak of tijdens projectweken op school. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.