Universiteit Leiden

nl en

Geneeskunde (BSc)

Selectie en plaatsing geneeskunde

De Leidse bachelor Geneeskunde heeft plaats voor 315 eerstejaarsstudenten voor studiejaar 2018-2019. Deze studenten worden geplaatst via een selectieprocedure. Door middel van 2 selectierondes kunnen wij zien wat je in huis hebt. Voor jou is het een manier om te laten zien wat je kan en om te ervaren of Geneeskunde in Leiden bij je past.

Geneeskunde in Leiden: iets voor jou?

We zoeken studenten die in zes jaar een goede Leidse arts kunnen worden met een internationale en wetenschappelijke instelling. Via decentrale selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je hoeft niet in de zorg gewerkt te hebben of aan topsport te doen om een goede kans te maken. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent, de benodigde basiskennis en vaardigheden hebt en dit kunt uitleggen. 

Selectie en plaatsing Geneeskunde

Tijdspad selectie en plaatsing

 • 15 januari 2018   - Je kunt je vanaf oktober t/m 15 januari aanmelden in Studielink voor de selectie voor Geneeskunde in Leiden.
 • 23 januari 2018 - 12:00 uur 's middags  - Stuur vóór dit tijdstip je 5vwo-overgangscijfers (online formulier 5 vwo-cijferverklaring) in voor de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A of B en Nederlands +  gescande kopie van je 5 vwo-overgangsrapport. Uitleg zie ‘BMAT en cijfers’
 • 10 februari 2018   - Op zaterdag 10 februari neem je deel aan de BMAT. De BMAT toetst aanleg en vaardigheden, wetenschappelijke kennis en toepassing daarvan, en hoe goed je ideeën kunt ontwikkelen, verwerken en communiceren. 
 • 2 maart 2018  - Uiterlijk 2 maart krijg je bericht of je door bent naar de tweede ronde. Je score wordt bepaald door de BMAT en je 5vwo-cijfers.
 • 6 maart 2018, 12:00 uur 's middags  - Als je door bent naar de tweede ronde, is dit de deadline voor het insturen van je personal statement. Hierin leg je uit waarom je graag Geneeskunde wilt studeren in Leiden en wat jou geschikt maakt voor deze studie. Meld je ook uiterlijk 6 maart vóór 12:00 aan voor de tweede ronde. 
 • 24 maart 2018  - Op zaterdag 24 maart kom je naar het LUMC voor de gesprekken en opdrachten. Aspecten als communicatievaardigheden en motivatie staan centraal. 
 • 5 april 2018  – Je scores voor de eerste en tweede ronde worden vertaald naar een eindscore. De eindscore ontvang je uiterlijk op 5 april. 
 • 15 april 2018  - Op Studielink kun je vanaf 15 april je rangnummer zien. Als je een plaats aangeboden krijgt heb je twee weken de tijd om deze plaats te accepteren. Krijg je geen plaats aangeboden? Het kan zo zijn dat je alsnog een plaats krijgt aangeboden als een andere student zijn plaats niet accepteert. Je ontvangt in dat geval een email. 

Checklist BMAT

 1. Zet in je agenda: BMAT op zaterdag 10 februari.
 2. Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort) hebt. Deze moet je meenemen op 10 februari.
 3. Lever vóór 23 januari 12.00 uur je 5vwo-cijfer verklaring aan.
 4. Als je een functiebeperking hebt en er bijzondere faciliteiten nodig zijn, lever dan uiterlijk 31 januari 12.00 uur je verzoek en verklaring aan. Zie  ‘Aanmelden’: ‘Hoe kan ik aanspraak maken op voorzieningen i.v.m. een functiebeperking?’
 5. Bereid je voor op de BMAT. Op deze website staat informatie en oefenmateriaal

Hoe vaak mag ik deelnemen aan de selectie?

Je mag op dit moment in Leiden twee keer deelnemen aan de selectie voor de bachelor Geneeskunde en twee keer aan de selectie voor de bachelor Biomedische wetenschappen. Hier wordt de gewone instroom in het eerste jaar van de bachelor bedoeld. Als je na 15 januari 2018 ingeschreven staat  voor de selectie van een opleiding , verbruik je een selectiepoging.

Contact

Heb je vragen over de decentrale selectie voor Geneeskunde in Leiden? Mail dan naar het loket Selectie en plaatsing Geneeskunde, selectiegnk@lumc.nl