Universiteit Leiden

nl en

Decanendagen

De juiste student op de juiste plek. Dat is het uitgangspunt van de samenwerking van de Universiteit Leiden en scholen voor voortgezet onderwijs. Vijf keer per jaar worden er bijeenkomstenvoor scholen georganiseerd voor overleg, uitwisseling en cocreatie van nieuwe activiteiten om de aansluiting van vwo op wo te verbeteren.

Donderdag 22 november: scholenoverleg

Op donderdag 22 november is het volgende scholenoverleg in het Pieter de la Courtgebouw (Leiden) van 15:00 tot 17:00 uur. 
Tijdens dit overleg komende de volgende onderwerpen aan bod:

Informatie over nieuwe Engelstalige bachelor programma’s en numerus fixus programma’s Sociale Wetenschappen.
M.i.v.  het studiejaar 2019-2020 kunnen de bachelors Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie zowel in het Nederlands als in het Engels gevolgd worden. Daarnaast geldt er voor de bachelor programma’s van Psychologie en Politieke Wetenschappen vanaf dat studiejaar een selectie- en plaatsingsprocedure.

Terugkoppeling doorstroomgegevens aan het voortgezet  onderwijs” – door Nynke Bos
Scholen en de universiteit gaan actief met elkaar in gesprek om te onderzoeken aan welke gegevens scholen behoefte hebben, wat er in het studievoortgangssysteem van de universiteit aan gegevens beschikbaar is en wat er onder de huidige wetgeving toegestaan is om uit te wisselen, welke concrete acties scholen kunnen ondernemen om de aansluiting vwo-wo te verbeteren met behulp van deze uit te wisselen gegevens etc. We proberen samen tot een advies te komen aan de universiteit hoe we in de toekomst de uitwisseling van gegevens graag zouden willen zien.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte worden gebracht van de volgende decanenbijeenkomsten?
Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie