Universiteit Leiden

nl en

Nascholing en training

Het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk. Wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal.

Een leven lang leren

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs door het ICLON biedt een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten voor docenten met een eerstegraads bevoegdheid die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (voorheen Regionaal Steunpunt Leiden) is een samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs voor docentprofessionalisering. Binnen het netwerk van vo-scholen, hogescholen en universiteiten wordt nagedacht over onderwijsontwikkeling en professionaliseringsactviteiten om docenten te inspireren en motiveren. Daarnaast participeren verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs.

Op het Max Havelaar Toesprakentoernooi worden docenten Nederlands samen met hun leerlingen meegenomen in de wereld van het gesproken woord.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.