Universiteit Leiden

nl en

Leiden-Delft-Erasmus Universities

Samen met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam vormt de Universiteit Leiden de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities.

De drie partners werken op diverse terreinen samen om op basis van een gedeelde visie gezamenlijke doelstellingen te behalen. Samen bestrijken de universiteiten, die alle een uitstekende reputatie genieten, een breed palet aan disciplines en vullen ze elkaar in hoge mate aan.

De LDE-partners hebben hun onderwijs toegangelijk gemaakt voor elkaars studenten, die zo meer mogelijkheid hebben hun studie te verdiepen en te verbreden. Ook ontwikkelen de partners gezamenlijke minorvakken, masteropleidingen, online cursussen (MOOCs) en andere vormen van onderwijs.

De Leiden-Delft-Erasmus Centres zijn multidisciplinaire en interuniversitaire thematische centra onder de vlag van de strategische alliantie tussen de drie universiteiten. Met innovatief en excellent onderzoek en onderwijs dragen ze bij aan het doorgronden en oplossen van de grote en complexe maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Ze werken samen met maatschappelijke partners en vormen een basis voor verdere wetenschappelijke en publiek-private samenwerking.

Leiden-Delft-Erasmus Unviersities

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.