Universiteit Leiden

nl en

League of European Research Universities

De League of European Research Universities (LERU) is een groep van 24 toonaangevende Europese onderzoeksuniversiteiten.

Het primaire doel van de LERU is om nationale en Europese overheden te opvertuigen van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Dit doet de alliantie door haar visie op onderzoek en wetenschapsbeleid neer te leggen in policy papers en verklaringen, en door diverse evenementen en bijeenkomsten te beleggen. 

Daarnaast richt de LERU zich op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers. De LERU maakt zich sterk voor de ontwikkeling van Open Sicence, zowel op het niveau van onderzoeksinstellingen, als dat van EU-beleidsvorming. 

Voor de Universiteit Leiden is de LERU een van de belangrijkste samenwerkingsverbanden binnen Europa. Het blikveld van deze alliantie reikt echter verder dan Europa. Zo zoekt de LERU de samenwerking met gelijkgestemde universiteitsnetwerken in onder meer de VS, China, Japan en Canada. Binnen de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties heeft de LERU een speciale raadgevende status.

Website LERU

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.