Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe ronde scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest van start

Masterstudenten uit Leiden, Rotterdam en Delft helpen als scriptieonderzoek bij het oplossen van concrete problemen in Den Haag Zuidwest. Dat is de opzet van de zogeheten scriptiewerkplaats. We spraken twee studenten die meedoen aan dit project.

Via de scriptiewerkplaats verrichten studenten uit Leiden, Rotterdam en Delft, vanuit verschillende studieachtergronden, veldwerk in Den Haag Zuidwest. De gemeente Den Haag of wijkbewoners in Zuidwest noemen concrete uitdagingen die spelen in de wijk. De masterstudenten pakken voor die uitdagingen de handschoen op: binnen drie maanden verrichten ze onderzoek, schrijven een scriptie én leveren een concreet product aan om burgers en gemeenten verder te helpen met het benoemde probleem. Op donderdag 24 maart 2022 was de kick-offbijeenkomst, waarbij alle LDE-studenten kennismaakten met elkaar, contactpersonen vanuit de gemeente Den Haag en met bewoners uit de wijken van Den Haag Zuidwest.

‘Mooi om werk af te kunnen leveren waar anderen iets aan hebben.’
Fleur Groenevelt (student Management Publieke sector, deelthema Leiderschap)

Fleur Groenevelt

Onderzoeksvraag: Hoe kan verbindend leiderschap vanuit burgerinitiatieven leiden tot het uitbalanceren van conflicterende publieke waarden?’

‘Vanuit de wijk Moerwijk was er bij de scriptiewerkplaats een vraag neergelegd, namelijk hoe conflicterende belangen tussen burgers en gemeente beter verenigd kunnen worden. Ik moet er nog achter komen bij welke concrete situaties die belangen dan botsen, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de huidige herstructurering van de wijk waarbij de gemeente nieuwe huizen en gebouwen plaatst. De bewoners zien daarbij dat de gemeente keuzes maakt vanuit een economisch oogpunt, terwijl burgers juist vanuit maatschappelijk-sociale waarden andere keuzes zouden maken. “Verbindend leiderschap” is een leiderschapsstijl waarbij bestuurders tijdens een beleidsproces alle betrokken stakeholders een stem te geven, bijvoorbeeld via een forum. Daarbij adviseren de bestuurders niet alleen, maar dragen ze ook zelf oplossingen aan. Aan het eind van het traject, over drie maanden, moet ik een scriptie en een concreet product opleveren, zoals een advies aan de gemeente en de wijk over de toepassing van verbindend leiderschap, of een workshop hierover.

De kick-offbijeenkomst was in elk geval al veelbelovend. Ik sprak onder meer met gemeentelijke ambtenaren en buurtbewoners, die me verder kunnen helpen bij het leggen van de juiste contacten. Sowieso ben ik enthousiast over de scriptiewerkplaats als initiatief. De universiteit is toch vaak best theoretisch, dus ik vind het mooi om als student ook werk te kunnen afleveren waar anderen iets aan hebben.

Mark van der Sar

‘Over de schouder van burgers meekijken.’
Mark van der Sar (student Management Publieke Sector, deelthema Leiderschap)

Onderzoeksvraag: ‘Wat is de invloed van verbindend leiderschap op de effectiviteit van burgerparticipatie in budgetprocessen?’

‘Een hele mond vol hè, die onderzoeksvraag. Waar het om gaat, zijn burgers die een plan hebben en daarvoor een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Bewoners van diverse wijken in Zuidwest kunnen meer kennis gebruiken over gemeentelijke processen als ze zo’n aanvraag opstellen. Want: hoe beter je als opsteller die processen kent, hoe beter je aanvraag wordt en hoe groter de kans van slagen is dat een burgerinitiatief een subsidie ontvangt. Ik ga in twee projecten over de schouder van burgers meekijken met het opstellen van aanvragen, en - vooral voor burgers - adviezen opstellen over de verbeterpunten van die aanvragen. De aanvragen die ik ga onderzoeken, spitsen zich toe op mobiliteitstransitie in de wijk, zoals het verbeteren van een fietspad of aanleg van meer parkeerplaatsen.

Het praktische van de scriptiewerkplaats spreekt me erg aan; ik vind het leuk om op zo’n concrete manier met een onderzoek aan de slag te kunnen, en om met mensen in contact te komen die je kunt helpen. Het wordt ook spannend, want ik heb in principe maar één maand om al mijn data te verzamelen. Dat betekent dus nog flink doorwerken.’

Op 1 juni 2022 moeten de scripties van de scriptiewerkplaats af zijn. Ook wordt er een slotbijeenkomst gehouden, waarin de studenten hun concrete ‘producten’ aan burgers en gemeente overhandigen.

Tekst: Jan Joost Aten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.