Universiteit Leiden

nl en

Internationale samenwerking

Internationale samenwerkingsverbanden waarin de Universiteit Leiden deelneemt.

League of European Reserarch Universities

De League of European Reserarch Universities (LERU) is een alliantie die als  primair doel heeft het overtuigen van nationale en Europese overheden van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Daarnaast richt de LERU zich ook op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers.
LERU

Coimbra Group

De Coimbra Group is opgericht in 1987 en is een netwerk van eeuwenoude universiteiten, Europese multidisciplinaire universiteiten met een internationale reputatie. Coimbra is gericht op het creëren van academische en culturele relaties tussen haar leden om zo de internationalisering, academische samenwerking, excellentie in onderwijs en onderzoek en de kennisoverdracht naar de maatschappij te bevorderen. De Coimbra Group stelt zich ook ten doel het Europese onderwijsbeleid te beïnvloeden en de uitwisseling van ervaringen en best practices tussen haar leden te faciliteren.
Coimbra Group

Het Europaeum

Het Europaeum is begin jaren 90 opgericht om jonge onderzoekers en leiders samen te brengen om met elkaar ontwikkelingen in Europa te bespreken en het pan-Europese denken te bevorderen. Het Europaeum stimuleert samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen vooraanstaande Europese universiteiten en ondersteunt wetenschappers en studenten in de organisatie van conferenties, colloquia en summer schools waarbij leiders uit politiek, cultuur en bedrijfsleven participeren in een interdisciplinaire dialoog met de wereld van de wetenschap.
Het Europaeum

European University Association

De Europese Vereniging van universiteiten (EUA) vertegenwoordigt en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen in 47 landen door een forum te bieden voor samenwerking en expertiseontwikkeling. De EUA speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het Europese hoger onderwijs en onderzoekslandschap van de toekomst. Haar centrale rol in het Bologna proces en de Europese beleidsdiscussies en haar relaties met internationale en Europese organisaties maakt de EUA geschikt om juist die zaken voor het Europese voetlicht te brengen die cruciaal zijn voor de Europese universiteiten.
European University Association

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus is een Europees samenwerkings- en mobiliteitsprogramma in het hoger onderwijs dat erop is gericht de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te verhogen en de wederzijdse dialoog en begrip tussen mensen en culturen te bevorderen door de samenwerking met niet-Europese landen. Het programma ondersteunt hoger onderwijsinstellingen die gezamenlijke programma’s willen opzetten in de master- of PhD-fase en instellingen die samenwerking willen initiëren tussen Europese en andere landen. Leiden participeert in twee Erasmus Mundus-consortia: ALGANT en MIND, die drie gezamenlijke programma’s aanbieden.

Uitwisselingspartners

Leiden stimuleert haar studenten om een deel van de studie in het buitenland door te brengen om zich zo in het onderwijs bloot te stellen aan andere culturen en uiteenlopende ideeën. Om dit te faciliteren heeft de universiteit een dicht netwerk van samenwerkingspartners opgezet met universiteiten uit Europa en daarbuiten. Er bestaan meer dan 600 overeenkomsten met universiteiten wereldwijd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.