Universiteit Leiden

nl en

Internationale samenwerking

Internationale samenwerkingsverbanden waarin de Universiteit Leiden deelneemt.

League of European Research Universities

De League of European Research Universities (LERU) is een alliantie die als primair doel heeft het overtuigen van nationale en Europese overheden van het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de rol die onderzoeksuniversiteiten hierin kunnen spelen. Daarnaast richt de LERU zich ook op het uitwisselen van expertise tussen haar leden en het stimuleren van samenwerking en interactie tussen haar studenten en wetenschappers.
LERU

European universities

De Universiteit Leiden participeert in twee European Universities: EUniWell en Una Europa.

EUniWell

EUniWell, de European University for Well-Being, is een alliantie van de Universiteit Leiden met zes andere universiteiten op het gebied van welzijnsvraagstukken. Naast Leiden nemen de universiteiten van Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Semmelweis (Budapest) deel aan dit samwerkingsverband. EUniWell biedt studenten, onderzoekers en docenten nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling. 
EUniWell

Una Europa

Samen met tien andere toonaangevende Europese onderzoeksuniversiteiten neemt de Universiteit Leiden deel aan Una Europa. De partners in deze alliantie kijken over disciplinaire en geografische grenzen heen en bundelen hun krachten om vorm te geven aan een virtuele Europese universiteit met meerdere campussen. Una maakt zich sterk voor de toekomst van Europa door inzet van innovatief onderwijs, onderzoek en internationale uitwisseling.
Una Europa

Coimbra Group

De Coimbra Group is opgericht in 1987 en is een netwerk van eeuwenoude, Europese multidisciplinaire universiteiten met een internationale reputatie. Coimbra is gericht op het creëren van academische en culturele relaties tussen haar leden om zo de internationalisering, academische samenwerking, excellentie in onderwijs en onderzoek en de kennisoverdracht naar de maatschappij te bevorderen. De Coimbra Group stelt zich ook ten doel het Europese onderwijsbeleid te beïnvloeden en de uitwisseling van ervaringen en best practices tussen haar leden te faciliteren.
Coimbra Group

Het Europaeum

Het Europaeum is begin jaren 90 opgericht om jonge onderzoekers en leiders samen te brengen om met elkaar ontwikkelingen in Europa te bespreken en het pan-Europese denken te bevorderen. Het Europaeum stimuleert samenwerking in onderzoek en onderwijs tussen vooraanstaande Europese universiteiten en ondersteunt wetenschappers en studenten in de organisatie van conferenties, colloquia en summer schools waarbij leiders uit politiek, cultuur en bedrijfsleven participeren in een interdisciplinaire dialoog met de wereld van de wetenschap.
Het Europaeum

European University Association

De Europese Vereniging van universiteiten (EUA) vertegenwoordigt en ondersteunt hogeronderwijsinstellingen in 47 landen door een forum te bieden voor samenwerking en expertiseontwikkeling. De EUA speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het Europese hoger onderwijs en onderzoekslandschap van de toekomst. Haar centrale rol in het Bologna proces en de Europese beleidsdiscussies en haar relaties met internationale en Europese organisaties maakt de EUA geschikt om juist die zaken voor het Europese voetlicht te brengen die cruciaal zijn voor de Europese universiteiten.
European University Association

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus is een Europees samenwerkings- en mobiliteitsprogramma in het hoger onderwijs dat erop is gericht de kwaliteit van het Europese hoger onderwijs te verhogen en de wederzijdse dialoog en begrip tussen mensen en culturen te bevorderen door de samenwerking met niet-Europese landen. Het programma ondersteunt hoger onderwijsinstellingen die gezamenlijke programma’s willen opzetten in de master- of PhD-fase en instellingen die samenwerking willen initiëren tussen Europese en andere landen. Leiden participeert in twee Erasmus Mundus-consortia: ALGANT en MIND, die drie gezamenlijke programma’s aanbieden.

Uitwisselingspartners

Leiden stimuleert haar studenten om een deel van de studie in het buitenland door te brengen om zich zo in het onderwijs bloot te stellen aan andere culturen en uiteenlopende ideeën. Om dit te faciliteren heeft de universiteit een dicht netwerk van samenwerkingspartners opgezet met universiteiten uit Europa en daarbuiten. Er bestaan meer dan 600 overeenkomsten met universiteiten wereldwijd.

International Association of Universities

De International Association of Universities (IAU), opgericht in 1950, is een uit UNESCO voortkomende wereldwijde vereniging van instellingen voor hoger onderwijs. De IAU brengt instellingen en organisaties uit zo'n 120 landen bijeen voor bezinning op en actie ten aanzien van gedeelde vraagstukken, en werkt samen met diverse internationale, regionale en nationale instanties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs.

EuroScholars

EuroScholars is een uniek programma dat zeer getalenteerde bachelorstudenten van Amerikaanse en Canadese instellingen in staat stelt om onderzoek in het buitenland te doen.
EuroScholars

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.