Universiteit Leiden

nl en

Wim van den Doel gaat Leiden-Delft-Erasmus-partnerschap leiden

De Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben besloten om prof.dr. Wim van den Doel met ingang van 1 februari te benoemen als boegbeeld van de LDE-alliantie. Hij was eerder NWO-bestuurder en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Het betreft hier een benoeming voor de duur van vier jaar. Van den Doel zal in zijn nieuwe functie de nieuwe strategie van het samenwerkingsverband van de drie universiteiten in Zuid-Holland vertalen in een concreet programma. Daarbij is gekozen voor een focus op respectievelijke de Healthy, Sustainable, Digital and Inclusive Society. Binnen elk van deze thema’s zal de samenwerking tussen de universiteiten worden geïntensiveerd waarbij ook een sterkere verbinding zal worden gemaakt met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven in de regio. De ambitie is de positie van de LDE-universiteiten en de Zuid-Hollandse metropoolregio als wereldspeler op het terrein van wetenschappelijk onderwijs, grensverleggend onderzoek en innovatie verder te versterken.

Eerdere en overige functies

Wim van den Doel is historicus en sinds 2003 hoogleraar Algemene Geschiedenis in Leiden en auteur van verschillende boeken over de Nederlandse koloniale geschiedenis. Van 2007 tot en met 2016 was hij decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen in Leiden. In 2017 werd hij voorzitter van het domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, tevens lid van de Raad van Bestuur. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de Nationale Wetenschapsagenda, het internationaliseringsbeleid en de instituten DIFFER, NIOZ en NSCR.

Verdiepen en uitbreiden van samenwerking

Van den Doel is opgetogen over zijn nieuwe functie: ‘Het verder verdiepen en uitbreiden van de samenwerking tussen de LDE-universiteiten is een mooie uitdaging. Daarbij is wat mij betreft ook sprake van urgentie: we worden immers geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen die alleen op interdisciplinaire wijze en met maatschappelijke partners te lijf kunnen worden gegaan’.

Onderwijs en bedrijfsvoering

De al bestaande samenwerking tussen de drie universiteiten behelst niet alleen het onderzoek. Er zal de komende periode ook gestreefd worden naar een verdere verdieping en uitbreiding van de samenwerking op de terreinen van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Van den Doel: ‘Het onderwijsaanbod van de LDE-universiteiten is al van wereldniveau. Waar het vooral op aankomt is dat aanbod voor alle studenten in Zuid-Holland beschikbaar te stellen. Daar zijn overigens al belangrijke stappen in gezet, maar waar nodig zal er nieuw, interdisciplinair onderwijs worden aangeboden’. 

Ervaring komt van pas

De voorzitter van de LDE-universiteiten, de Delftse rector en voorzitter Tim van der Hagen, ziet in Van den Doel de juiste persoon om het samenwerkingsverband in Zuid-Holland naar een volgende fase te brengen. ‘Na negen jaar succesvol in Leiden als decaan een belangrijke faculteit te hebben geleid, heeft hij de afgelopen drie jaar met succes mede vorm gegeven aan de transitie van NWO. Ook daar ging het om de organisatie van interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Die ervaring zal zeker te pas komen!’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.