Universiteit Leiden

nl en

Criteria voor samenwerking

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Medewerkers en studenten maken zich zorgen, onze wetenschappers leveren belangrijke bijdragen aan klimaatonderzoek. Daarnaast zetten we ons als universiteit in voor bewustwording en verduurzaming in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering. Het College van Bestuur (CvB) zoekt steeds naar manieren waarop we positief kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Zo werken we aan heldere criteria voor samenwerking met externe partijen zoals de fossiele industrie.

Dialoog

Zowel binnen als buiten de universiteit leeft de vraag of we nog kunnen samenwerken met de fossiele industrie. Hierover hebben we op 27 september 2023 met een grote groep medewerkers en studenten een debat gevoerd op de universiteit. Tijdens dit debat bleek dat er diverse kanten zijn aan dit vraagstuk waarnaar we zorgvuldig willen kijken.

Afweegkader

Daarom zijn we in het najaar van 2023 samen aan de slag gegaan om tot een ‘afweegkader’ te komen. Hierin willen we afbakenen of, en zo ja, onder welke condities we willen samenwerken met de fossiele industrie. We vinden het belangrijk dat de academische gemeenschap goed gehoord wordt over dit vraagstuk. Ook willen we relevante wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen betrekken in deze afweging.

Proces

Wat betekent dit concreet? In het najaar van 2023 hebben we overlegd over over de inhoud van een dergelijk afweegkader met een groep van experts, decanen, de Universiteitsraad en vertegenwoordigers van  medewerkers en studenten. Dit vraagstuk is complex en heeft veel kanten. Dit proces kost daarom tijd. Na positief advies van de Universiteitsraad in februari 2024 heeft  het CvB een verklaring opgesteld met uitgangspunten voor samenwerking met de fossiele industrie. 

Besluitvorming

Hierna volgt een verdere uitwerking van deze uitgangspunten. Hierbij willen we concreet maken wat deze uitgangspunten voor samenwerking zullen gaan betekenen voor medewerkers, studenten, studentenverenigingen en eventuele andere partijen. In het najaar van 2024 neemt het college van bestuur dan een definitief besluit over het afweegkader voor samenwerking met de fossiele industrie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.