Universiteit Leiden

nl en

Criteria voor samenwerking

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Medewerkers en studenten maken zich zorgen, onze wetenschappers leveren belangrijke bijdragen aan klimaatonderzoek. Daarnaast zetten we ons als universiteit in voor bewustwording en verduurzaming in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering. Het College van Bestuur (CvB) zoekt steeds naar manieren waarop we positief kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Zo werken we aan heldere criteria voor samenwerking met externe partijen zoals de fossiele industrie.

Gepassioneerde betogen tijdens debat

Zowel binnen als buiten de universiteit leeft de vraag of we nog kunnen samenwerken met de fossiele industrie. Hierover hebben we op 27 september 2023 met een grote groep medewerkers en studenten een debat gevoerd op de universiteit. In gepassioneerde betogen was het antwoord van de een helderder dan van het ander. Een aantal aanwezige studenten gaf aan dat de universiteit meteen moet stoppen met samenwerken met de fossiele industrie. Maar tijdens dit debat bleek ook dat er diverse kanten zijn aan dit vraagstuk waarnaar we met de gemeenschap maar ook met experts zorgvuldig willen kijken.

Fossiele industrie

Bedrijven die zich bezighouden met de exploratie, winning en exploitatie van fossiele brandstoffen.

Nieuwe criteria voor samenwerking

Daarom zijn we in het najaar van 2023 samen aan de slag gegaan om tot nieuwe criteria te komen. Met deze criteria willen we afbakenen of, en zo ja, onder welke condities we willen samenwerken met de fossiele industrie. We vinden het belangrijk dat de academische gemeenschap goed gehoord wordt over dit complexe vraagstuk. Ook willen we relevante wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen betrekken in deze afweging. We organiseren hierover werksessies met experts uit diverse disciplines.

Vervolgstappen

Wat betekent dit concreet? In het najaar van 2023 overleggen we over mogelijke, nieuwe criteria met experts, decanen en met de universiteitsraad, de vertegenwoordiging van onze medewerkers en studenten. Dit vraagstuk is complex en heeft veel kanten. Dit proces kost daarom tijd. In februari 2024 wil het CvB in een verklaring uitgangspunten voor samenwerking opnemen waaraan bedrijven uit onder meer de fossiele industrie moeten voldoen.

Wanneer nemen we een besluit?

In het voorjaar van 2024 volgt een verdere uitwerking in criteria voor de toepassing in ons onderwijs en onderzoek. We willen dit tenslotte concretiseren in richtlijnen en handvatten voor medewerkers, studenten, studieverenigingen en eventuele andere partijen. In juni 2024 neemt het College van Bestuur een definitief besluit over de nieuwe criteria voor samenwerking met externe partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.