Universiteit Leiden

nl en

Samenwerkingsverbanden

We werken graag en veel samen met diverse partners: met andere kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, ngo's, musea en goede doelen. Dichtbij, in onze steden Leiden en Den Haag, maar ook verder regionaal, landelijk en internationaal.

Leiden-Delft-Erasmus Universities

Samen met de TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam vormt de Universiteit Leiden de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities.

De drie partners werken op diverse terreinen samen om op basis van een gedeelde visie gezamenlijke doelstellingen te behalen. Samen bestrijken de universiteiten, die alle een uitstekende reputatie genieten, een breed palet aan disciplines en vullen ze elkaar in hoge mate aan.
Leiden-Delft-Erasmus Universities

Leiden Kennisstad

De Gemeente Leiden kent sinds 2012 een Programma Kennisstad om Leidse kennisinstellingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. In 2023 hebben de Universiteit Leiden, MBO Rijnland, Naturalis, Hogeschool Leiden en de Gemeente Leiden een Samenwerkingsovereenkomst 2023-2027 gesloten.

Lees ook

Leiden Bio Science Park

Op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werkt de Universiteit Leiden samen met het bedrijfsleven, het LUMC en de Gemeente Leiden. Met meer dan 103 biomedische bedrijven uit 14 verschillende landen geldt het LBSP als het grootste life sciences-cluster van Nederland.
Leiden Bio Science Park

Musea

Diverse Leidse musea laten hun bezoekers kennismaken met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op uiteenlopende terreinen. De collecties werden veelal aangelegd door Leidse geleerden en de huidige conservatoren zijn vaak ook verbonden aan de universiteit.

Gemeente Den Haag

De Universiteit Leiden werkt via de Campus Den Haag nauw samen met de Gemeente Den Haag rond thema’s als:

  • het Central Innovation District in Den Haag rond de drie stationsknooppunten
  • de economische visie van de gemeente
  • een verkenning van de mogelijkheden voor een debatcentrum (in samenwerking met andere kennisinstellingen), via de aansluiting bij de ambities in de Haagse Educatieve Agenda

Daarnaast is er samenwerking op onderwerpen die samenhangen met de behoefte van de Gemeente Den Haag om haar kennisinfrastructuur te versterken. In 2016 tekende de Universiteit Leiden een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Den Haag.

LUMC-campus Den Haag

De LUMC-campus in Den Haag is een samenwerking van het Leids Universitair Medisch Centrum, de Haagse STZ-ziekenhuizen, HMC-Bronovo, het HagaZiekenhuis (onderdeel van Reinier-Haga Groep) en de Universiteit Leiden. Het LUMC verleent in Den Haag geen zorg, maar richt zich op onderzoek en onderwijs, innovatie (e-health) en kennisvalorisatie. De initiatiefnemers willen helpen oplossingen te zoeken voor de complexe gezondheidsproblematiek van kwetsbare bevolkingsgroepen in een grootstedelijke, multi-etnische omgeving.

Hogeschool der Kunsten

De Universiteit Leiden heeft de afgelopen jaren een aantal intensieve samenwerkingsrelaties ontwikkeld met de Hogeschool der Kunsten (Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) zoals de samenwerking via de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Naast onderzoek in en naar de kunsten biedt ACPA academisch onderwijs voor kunststudenten en kunstonderwijs voor studenten aan de universiteit. Verder organiseert het instituut culturele evenementen op het snijvlak van kunst en kennis, zoals in het project ARC: art_research_convergence.

Cyber Security Academy The Hague

Samen met de Haagse Hogeschool en de TU Delft is de Cyber Security Academy The Hague (CSA) opgezet. De CSA heeft als doel professionals te scholen die een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de digitale weerbaarheid van staten, organisaties en individuele burgers.
Cyber Security Academy The Hague

Economie071

De Economische Agenda Leidse regio is een samenwerking van zes gemeenten, koepels van ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Uitvoering van de agenda is ondergebracht bij Stichting Economie071. Er wordt gewerkt aan zeven concrete projecten. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat in de regio ten gunste van werkgelegenheid.

Samenwerkingsnetwerken Den Haag

De Campus Den Haag participeert actief in verschillende relevante netwerken, zoals:

Haagse Hogeschool

Met de Haagse Hogeschool heeft de Universiteit Leiden in 2019 een convenant afgesloten waarin de partners verklaren  zich in te spannen om gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te initiëren, die gericht zijn op:

  • het internationale profiel van de instellingen en de stad Den Haag
  • bevorderen van de doorstroom van studenten
  • verbinden van innovatief wetenschappelijk onderwijs aan toegepast en praktijkgericht onderzoek

Zie ook: Universiteit gaat sterker samenwerken met Haagse Hogeschool

Student en Stad

In het platform Student en Stad werkt de Universiteit Leiden samen met de Gemeente Den Haag en met de hogeronderwijsinstellingen in Den Haag om goede infrastructuur voor studenten te waarborgen.

Universiteiten van Nederland

Universiteiten van Nederland behartigt de belangen van de 14 Nederlandse universiteiten bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Dat doet de vereniging door gemeenschappelijke standpunten uit te dragen, bij te dragen aan de reputatie van de universitaire sector en strategische keuzes te maken die het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland versterken. Ook is Universiteiten van Nederland een werkgeversvereniging die met overheid en werknemersorganisaties overlegt over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche.
Universiteiten van Nederland

Medical Delta

Medical Delta is het Delfts-Leids-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische technologie. Partners hierin zijn niet alleen de universiteiten en hun Medische Centra in Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook Science Parks, incubatoren, bedrijven en lokale en regionale overheden. Medical Delta is door de EU erkend als Region of Knowledge en maakt deel uit van het prestigieuze Europese consortium HealthTIES.
Medical Delta

ACCEZ

De provincie Zuid-Holland startte samen met het bedrijfsleven, de drie LDE-universiteiten Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam, en de Universiteit Wageningen een kennis- en innovatieprogramma om de overgang naar een duurzamere, circulaire economie te versnellen. Het programma, ACCEZ, moet nieuwe kennis en oplossingen opleveren.
ACCEZ

UNIIQ

UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun diensten en producten sneller naar de markt te brengen. Het investeringsfonds is opgericht door een consortium bestaande uit Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.
UNIIQ

Leids Universitair Medisch Centrum

Het Leids Universitair Medisch Centrum neemt deel in diverse regionale, landelijke en internationale samenwerkingsverbanden.

Academische Pabo

Samen met de Leidse Hogeschool biedt de Universiteit Leiden een Academische Pabo aan. De Academische Pabo van Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden biedt het beste van twee werelden: studenten ontwikkelen pedagogische deskundigheid in brede zin én professionele kwaliteiten die een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft.

PLNT

In PLNT hebben de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, de gemeente Leiden en ondernemers hun krachten gebundeld om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. PLNT is dé ontmoetingsplaats voor academische (student-)ondernemers: Lugus en Luris zitten er samen onder één dak. PLNT verzorgt workshops en er zijn vergader- en collegezalen. Startende ondernemers kunnen er kantoorruimte huren en er zijn vooral veel ontmoetingsplaatsen om van gedachten te wisselen.
PLNT

Lugus

Lugus is een vereniging voor en door Leidse studenten van alle disciplines die hen ondersteuning biedt bij het opzetten van een succesvol bedrijf. Daarbij focust Lugus op het samenbrengen van startende en gevestigde ondernemers, met als filosofie dat deze kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe inzichten, ideeën en ondernemingen. 
Lugus

De Zijl Bedrijven

De Zijl Bedrijven helpt mensen met een beperking of mensen die re-integreren aan een baan in de Leidse regio. Via deze organisatie werken medewerkers op de meest uiteenlopende plekken binnen de universiteit: ze helpen bij het verzorgen van de plantencollectie bij de Hortus, zijn actief in de bibliotheek, verrichten redactiewerk, werken in de catering, assisteren in een laboratorium, doen administratief werk en ondersteunen bij onderzoek.
De Zijl Bedrijven

LeidenGlobal

LeidenGlobal verbindt culturele en academische instituties, waaronder de universiteit zelf, met lokale gemeenschappen, media, overheid en NGO’s. Het doel is om de wereldwijde impact van de culturele en academische wereld te vergroten met behulp van culturele bijeenkomsten, onderwijs of het debat voeren over (overheids)beleid. LeidenGlobal brengt experts op het gebied van alle werelddelen bij elkaar.
LeidenGlobal

Taalmuseum

Het Taalmuseum is een initiatief van de Universiteit Leiden, gesteund door de Gemeente Leiden. Het Taalmuseum wil kennis over taal, en het enthousiasme ervoor, overbrengen op een zo divers mogelijk publiek. Want taal is van iedereen. Het Taalmuseum is niet niet gevestigd in één gebouw, maar in de openbare ruimte, met tentoonstellingen en activiteiten op locaties in de stad.
Taalmuseum

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.