Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Kinderen en huiselijk geweld

De rechter als probleemoplosser in huiselijk geweldzaken met minderjarige slachtoffers.

In huiselijk geweldzaken met minderjarige slachtoffers is vaak sprake van een versplintering van juridische procedures. Dit maakt het voor rechters lastig om beslissingen te nemen die de minderjarige beschermen tegen herhaling en om secundaire victimisatie te voorkomen. In de onderhavige studie wordt onderzocht hoe deze ongewenste uitkomsten kunnen worden vermeden. Als leidraad binnen het onderzoek wordt het leerstuk van therapeutische jurisprudentie gebruikt. Volgens dit leerstuk kunnen rechtssubjecten zowel positieve als negatieve gevolgen ervaren door de werking van het recht. Middels de theorieën van procedurele en interactionele rechtvaardigheid en verschillende methoden van empirical legal research zullen deze gevolgen worden bestudeerd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.