Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Institutioneel vertrouwen

Vertrouwen in publieke instituties in de Tata Steel-casus en daarbuiten

In 2021 deden belangenorganisaties en vele honderden individuen gezamenlijk aangifte tegen staalbedrijf Tata Steel IJmuiden. De aangifte spitst zich toe op artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht, waarin straf is gesteld op het opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengen, waarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is (sub 1) of waarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft (sub 2). In 2022 kondigde het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de zaak aan.
 
Dit onderzoeksproject richt zich op het vertrouwen in de publieke instituties die met Tata Steel te maken hebben onder degenen die aangifte hebben gedaan tegen het bedrijf. Centraal staat de vraag welke factoren dit vertrouwen bevorderen (of schaden). Om hier inzicht in te krijgen, worden semi-gestructureerde diepte-interviews gehouden met een aantal van de mensen die hebben meegedaan aan de aangifte. Daarnaast wordt een systematische literatuurreview uitgevoerd, waarmee wordt nagegaan hoe vertrouwen in publieke instituties in de wetenschappelijke literatuur wordt geconceptualiseerd en geoperationaliseerd en welke factoren aan dat vertrouwen bijdragen. Samengenomen zullen deze studies leiden tot een beter wetenschappelijk begrip van institutioneel vertrouwen en inzichten bieden in verbeterrichtingen voor publieke instituties. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.