Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties

Milieuovertredingen door bedrijven

Milieuovertredingen door bedrijven als bron van conflict: Preventie via ervaren legitimiteit?

Milieuovertredingen die niet adequaat worden geadresseerd kunnen gemakkelijk leiden tot sociale conflicten, bijvoorbeeld met omwonenden wier omgeving wordt vervuild door ondernemingen die milieunormen schenden. Sancties vormen een voor de hand liggende manier om deze milieuvervuiling aan te pakken. Het verbeteren van de handhaving en van de mate waarin actoren verantwoordelijk worden gehouden blijft echter een uitdaging. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke rol van ervaren procedurele rechtvaardigheid bij het verbeteren van naleving van milieunormen door ondernemingen. Hoewel strafzwaarte een belangrijke factor kan zijn bij het bevorderen van naleving, is het ook mogelijk dat ondernemingen meer geneigd zijn zich aan de normen te houden wanneer zij het recht als legitiem zien. Kan ervaren legitimiteit worden vergroot via ervaren procedurele rechtvaardigheid bij het handhaven van milieunormen? En leidt dit tot meer naleving en minder sociale milieuconflicten? Dit zijn enkele van de vragen waarop dit empirisch-juridische onderzoek zich richt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.