Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Naleving van milieuregels door bedrijven

Wanneer al het andere faalt: Publiek vertrouwen en publieke actie in de Tata Steel-casus

In mei 2021 deden belangenorganisaties en enkele honderden omwonenden gezamenlijk aangifte tegen Tata Steel, een groot staalbedrijf in Nederland. De aangifte spitst zich toe op artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht: het opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengen, waarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is. In februari 2022 kondigde het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de zaak aan.

Deze case study richt zich op twee aspecten van de Tata Steel-casus: publiek vertrouwen en publieke actie. Ten eerste richt het onderzoek zich op de vraag welke factoren het vertrouwen van omwonenden in de relevante juridische en politieke instituties bevorderen (of schaden). Ten tweede gaat het onderzoek na welke processen ten grondslag liggen aan de publieke poging om Tata Steel en haar bestuurders voor de strafrechter te brengen. Het onderzoek beoogt hier inzicht in te verschaffen middels kwalitatieve methoden, waarbij een analyse van mediaberichtgeving wordt gecombineerd met focusgroepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.