Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Klachten tegen besluit niet-vervolging

Hoe om te gaan met klachten tegen niet-vervolging in maatschappelijk-gevoelige kwesties?

Met artikel 12 Wetboek van Strafvordering wordt de mogelijkheid geboden voor rechtstreeks belanghebbenden te klagen over niet-vervolging door het Openbaar Ministerie. Deze procedure wordt ook aangewend in maatschappelijk-gevoelige zaken als bijvoorbeeld de vervolging van Geert Wilders voor haatzaaien. Waar artikel 12 Wetboek van Strafvordering oorspronkelijk was bedoeld als correctiemechanisme op het vervolgingsmonopolie van het Openbaar Ministerie, is later het private belang van klagers/slachtoffers meer centraal komen te staan. Daar lijkt nu een derde functie bij te komen: een ventielfunctie voor maatschappelijk ongenoegen. Door middel van een media-analyse, casestudies en een normatieve analyse wordt onderzocht welke bijdrage artikel 12 Wetboek van Strafvordering levert en kan leveren aan de oplossing van de maatschappelijke conflicten die in deze zaken aan de procedure ten grondslag ligt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.