Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Digitalisering voor duurzame (bestuurs)rechtspraak

Artificiële intelligentie en de invloed op de rechtspraak.

Artificiële intelligentie (AI) bevat veelbelovende mogelijkheden om de toegang tot en het conflictoplossend vermogen van de rechtspraak te vergroten, maar kan óók disruptief uitwerken. Dit voorstel onderzoekt het landschap van AI-tools binnen de bestuursrechtelijke rechtsbescherming en analyseert welke invloed zij hebben op de ontwikkeling van het conflict en de conflictbeslechting. Die analyse leidt tot theorievorming over de invloed van AI op de toegang tot het recht, de rechtsbescherming en effectieve conflictbeslechting. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop en onder welke voorwaarden AI burgers in staat kan stellen hun geschil met de overheid duurzaam op te lossen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.