Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Designing justice?

Bestuursprocesrecht in constitutioneel-rechtsvergelijkend perspectief.

Dit onderzoek gaat over de constitutionele uitgangspunten van het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid. Dat stelsel staat momenteel onder druk: in zaken als de stikstofproblematiek en de kinderopvangtoeslagaffaire wordt van de bestuursrechter steeds meer gevraagd om zowel brede maatschappelijke geschilbeslechting als individueel maatwerk te bieden. Het toekomstbestendig ontwikkelen van dit stelsel vraagt om een integrale benadering van mogelijke procesrechtelijke aanpassingen (zoals beroep tegen regels) en de constitutionele positie van de rechter. Dit onderzoek beoogt het institutional design van het Nederlandse stelsel beter te begrijpen en te ontwikkelen door middel van een rechtsvergelijking met drie landen: De Verenigde Staten, Duitsland en Zuid-Afrika.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.