Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Europese rechtszaal als politieke arena

De Europese rechtszaal als politieke arena? Rechterlijke bemoeienis in politiek beladen zaken in het Europees asiel- en strafrecht.

Europese samenwerking inzake asiel- en strafrecht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning. Op voorheen bestuurlijke beslissingen vindt hoogstens nog rechterlijke controle plaats. Maar steeds vaker worden politiek beladen kwesties onderwerp van rechterlijke controle, bijvoorbeeld wanneer de bescherming van fundamentele rechten in specifieke lidstaten niet langer kan worden gegarandeerd. Daarmee reiken de implicaties van rechtspraak in dergelijke zaken veel verder dan het individuele geval. Dit project onderzoekt hoe politiek-beladen rechtsvragen in deze gebieden de functie van de Dublinverordening en het Europees aanhoudingsbevel veranderen en welke gevolgen dit heeft voor de legitimiteit van rechtspraak van de nationale en Europese rechter.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.